ARI Image Slider

Sakrament bierzmowania

BierzmowanieSakrament bierzmowania jest ważnym, ostatnim etapem chrześcijańskiego wtajemniczenia i włączenia we wspólnotę Kościoła. Nazywany nieraz sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej wiąże się z podjęciem odpowiedzialności za swoją wiarę i Kościół przez człowieka ochrzczonego oraz z większym zaangażowaniem w życie wspólnoty parafialnej. Dary ducha Świętego, które otrzymuje w tym sakramencie, mają w tej misji umacniać.

 


Obowiązki kandydatów:
- uczestnictwo w Mszach Świętych w niedzielę i święta nakazane
- comiesięczna spowiedź
- udział w spotkaniach formacyjnych ze swoim animatorem
- udział w Mszach Świętych młodzieżowych,
- udział w czterech nabożeństwach różańcowych w październiku
- udział w dwóch Msza Świętych Roratnich w Adwencie
- udział w jednym nabożeństwie Drogi Krzyżowej oraz w jednych Gorzkich Żalach w Wielkim Poście
- zaliczenie materiału podzielonego na cztery części u swojego animatora
- oddanie życiorysu patrona sakramentu swojemu animatorowi 
- kandydaci proszą swoich katechetów dwa razy w ciągu roku szkolnego (styczeń i kwiecień) o opinię pisemną na swoich kontrolkach
- osoby zamieszkałe na terenie innej parafii przynoszą zgodę od swego proboszcza na przygotowanie do przyjęcia sakramentu w naszej parafii
- osoby, które były ochrzczone w innym kościele przynoszą akt z parafii chrztu

 

Materiał do zaliczenia:

Wiadomości katechizmowe (pytania):

Część I

1. Kim jest Bóg?
2. Co oznacza imię Boga „Jahwe”?
3. Co to jest Boże Objawienie?
4. Kim jest człowiek?
5. Co nazywamy grzechem pierworodnym?
6. Jaki jest plan Boga wobec człowieka?
7. Co to jest Pismo Święte?
8. Co to znaczy, że Pismo Święte jest natchnione?
9. Wymień dziesięć przykazań Bożych.
10. Skład Apostolski
11. Modlitwa Pańska.

Część III

1. Kim jest Jezus Chrystus?
2. Dlaczego Jezusa nazywamy Zbawicielem?
3. Co to jest niebo?
4. Co to jest piekło?
5. Co to jest czyściec?
6. Co to jest Kościół? Kto go założył?
7. Co jest celem i zadaniem Kościoła?
8. Wymień przykazania kościelne.
9. Które święte (poza niedzielami) są nakazanymi? Co to oznacza?
10. Co to są sakramenty?
11. Wymień siedem sakramentów świętych.
12. Co to jest łaska uświęcająca i uczynkowa.

Część II

1. Co nazywamy grzechem śmiertelnym?
2. Jaka jest różnica między grzechem śmiertelnym a powszednim?
3. Na czym polega rana zadana Kościołowi przez grzech?
4. Co to jest nałóg?
5. Co to są grzechy cudze? Wymień je.
6. Wymień cnoty boskie i kardynalne.
7. Wymień siedem grzechów głównych.
8. Wymień grzechy przeciwko Duchowi Świętemu.
9. Wymień grzechy wołające o pomstę do nieba.
10. Wymień uczynki miłosierdzia względem duszy.
11. Wymień uczynki miłosierdzia względem ciała.

Część IV

1. Co to jest modlitwa?
2. Co to jest sumienie?
3. Definicja wiary wg KKK?
4. Co to znaczy wierzyć?
5. Co nam daje wiara?
6. Wymień główne prawdy wiary.
7. Kim jest Duch Święty?
8. Co sprawia Duch Święty swoją obecnością pośród nas?
9. Co to jest bierzmowanie?
10. Wymień dary Ducha Świętego.
11. Wymień owoce Ducha Świętego.
12. Do czego zobowiązuje przyjęcie bierzmowania?
13. Pozdrowienie Anielskie.

 

Informujemy, że witryna www.nspjmyslowice.pl używa tzw. plików cookies. Wykorzystywane są one do prowadzenia statystyk odwiedzin oraz w celu dostosowania wyglądu strony do danego użytkownika. Korzystanie z naszej witryny bez stosownych zmian ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.