ARI Image Slider

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

„Maryja Jasnogórska – Wspomożycielka Narodu"

„Wolą Ojca narodów jest, by Naród polski był zjednoczony przez Jasną Górę i by tutaj się odnawiał i krzepił. Tej woli Bożej nikt nie zdoła złamać, o czym świadczą wieki naszego trwania na Jasnej Górze, bardziej jeszcze niezłomnego niż mury i wały obronne.

I dziś musi być przeprowadzona w Polsce „obrona Jasnej Góry". Jak ongiś mrowie wojsk najeźdźczych, tak dziś szturmują „Polską Jasną Górę" istne „potopu świata fale", wżerając się w mury duszy narodu nienawiścią Imienia Bożego, pasją grzechu i potwornych nałogów. „Polska Jasna Góra", jest podminowana przez ducha nienawiści społecznej, przez programową apostazję moralną, przez zadawnione wady narodowe, które rzucają cienie na świetlany Naród ochrzczony. Stokroć to groźniejszy potop od szwedzkiego (...).


Promieniowanie Jasnej Góry musi być spotęgowane dla dobra Polski katolickiej i dla chwały Boga, który chciał mieć swą chwałę w Polsce przez Jasnogórską Panią. Trzeba wykorzystywać łaski i siły, dane Narodowi, z pełnym zrozumieniem planów Bożych. Jasna Góra musi mieć dłuższe ramiona, by dosięgnąć wszędzie, gdzie władztwo Królowej sięga. Trzeba związać bliżej jeszcze Naród cały z Jasną Górą (...).

Kościół polski musi być zawsze wrażliwy na to widzenie narodowe Kościoła świętego. Ostatecznie takie widzenie sprawia, że Naród ciąży ku Kościołowi. W tym ciążeniu Narodu centralnym punktem jest Jasna Góra. To jest niemal narodowy Nazaret! Naród tutaj mówi swoje: 'Ave, gratia plena'. I to wszystkimi językami i sercami, nawet niewierzących w Chrystusa!

Naród nasz – jako grupa żyjąca na ziemi danej nam przez Opatrzność, mówiąca językiem polskim i związana pokrewieństwem ducha, dziejów, historii, kultury, literatury i sztuki polskiej – ma prawo liczyć, że Maryja jest szczególną Wspomożycielką nie tylko dla Kościoła w Polsce, ale i dla Narodu.

Jest Matką życia Narodu. Jest Matką kołysek. Wiecie to dobrze, Matki i Ojcowie, bo nad łóżkami rodzącej się Polski najczęściej widzieć można wizerunek Pani Jasnogórskiej. Zapytajcie Ojców Paulinów, ile małżeństw wiąże się tutaj pod Jej opieką, ile rodziców przynosi tu swoje dzieci. To jest Matka polskich kołysek!

To także Matka polskich ołtarzy, bo nasze matki, biorąc z kołysek dzieci narodzone w cierpieniu i krwi, przynoszą je przed ołtarze i składają w dłonie Najlepszej Matki, aby błogosławiła owoc ich żywota. Dzięki temu Naród jest silny, bo Matka Chrystusowa mówi wszystkim matkom polskim, że mają być matkami życia, a nie śmierci (...).

To Matka polskich rodzin. Wychowuje serca matek. Uczy je delikatności, poświęcenia i ofiary. Ona zgina twarde kolana naszych ojców, mężów i synów, i uczy ich chrześcijańskiego stylu życiowego, przypominając, że w Kościele Bożym nie ma tak zwanego prawa mocnej płci; w porządku Bożym są jednakowe prawa dla kobiet i mężczyzn. Mężczyzna i kobieta wspólnie mają czynić sobie ziemię poddaną, wspólnie za nią odpowiadają, wspólnie stają ze swoim sumieniem przed prawem Bożym i wspólnie będą kiedyś sądzeni i nagradzani.

Maryja wyniesiona na ołtarze przez Kościół Chrystusowy, patrząca w nasze twarze, oczy, serca i sumienia, uczy nas przedziwnej delikatności i szacunku dla naszych matek i sióstr. Ten szacunek jest podstawą ładu i prawdziwego postępu. Prawdziwy bowiem postęp Narodu wiąże się zawsze za czcią dla polskiej kobiety, zwłaszcza wtedy, gdy ona sama umie się szanować.

Oto 'Virgo Auxiliatrix' – Jasnogórska Dziewica Wspomożycielka! Gdy wyciąga ku nam swoje mocarne dłonie, gotowe do pomocy, ogląda się za współpracownikami. W dziele wspomagania Kościoła i Narodu Jej współpracownikami jesteście Wy! Każde serce napełnione Trójcą Świętą. Każda rodzina jako święta rodzina! Każda parafia jako święta parafia!".

 

Informujemy, że witryna www.nspjmyslowice.pl używa tzw. plików cookies. Wykorzystywane są one do prowadzenia statystyk odwiedzin oraz w celu dostosowania wyglądu strony do danego użytkownika. Korzystanie z naszej witryny bez stosownych zmian ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.