ARI Image Slider

XXVII Niedziela Zwykła

„Podstawowe prawa osoby ludzkiej"

„Chociaż współcześnie odradza się – zwłaszcza w państwach totalnych – tak zwana omnipotencja państwowa, która chce rządzić człowiekiem w każdym wymiarze jego bytowania, niemiej jednak są prawa, które od społeczności politycznej nie zależą. I żadna społeczność, nawet najpotężniejsza, nie może tych praw pogwałcić, nie narażając się na konflikty z obywatelami, człowiekiem i jego osobowością. Ponosi przy tym szkody, zagrażające nawet jej własnemu bytowi.


Wyliczę te prawa: a więc – prawo do życia, prawo do godnej stopy życiowej. Wiąże się z nim prawo do wolności, do pewnego stylu życiowego. Dalej – prawo do korzystania z wartości moralnych i kulturalnych. One również nie zależą od nadania, lecz są właściwością człowieka, jak istoty rozumnej. Trzeba tylko stworzyć odpowiednie warunki, aby człowiek mógł korzystać z wartości moralnych i kulturalnych. Będzie to prawdziwa demokracja kulturalna, która liczy się z właściwościami osoby ludzkiej.

Następnie prawo do oddawania czci Bogu, zgodnie z wymaganiami własnego sumienia. Mieści się w tym zagadnienie wolności religii. Idzie o to, aby człowiek wierzący nie tworzył sobie katakumb, ale odważnie i mężnie zmierzał do Ojca Niebieskiego, oddając Mu cześć nie tylko prywatnie, lecz i publicznie.

Papież Jan XXIII mocno podkreśla w swej encyklice prawo do wolnego wyboru stanu i do swobody życia rodzinnego. Rodzina bowiem jest pierwszym i naturalnym związkiem społeczności ludzkiej. Dlatego należy otoczyć ją jak największą troską, tak w dziedzinie poglądów i obyczajów, jak i w sprawach gospodarczych i socjalnych.

Dalej wylicza się prawa w dziedzinie gospodarczej (...). Każdy człowiek, mężczyzna czy kobieta, rodzice i małżonkowie, powinni mieć możność korzystania z odpowiedniej zapłaty rodzinnej z dóbr niezbędnych do należnego prowadzenia i rozwijania własnej rodziny.

Dalej – prawo do zrzeszania się, aby między obywatelami i władzą zwierzchnią nie było pustki, próżni. Wolność zrzeszania się została zagwarantowana w Karcie Praw Człowieka i Obywatela, ogłoszonej 25 lat temu w roku 1948, aby człowiek prawdziwie mógł korzystać z tego, co jest konieczne do rozwoju jego osobowości. A osobowość kształtuje się nie przez instytucje narzucone, lecz przez stowarzyszenia dobrowolnie utworzone przez człowieka (...).

Gdybyśmy tak z lotu ptaka rzucili spojrzenie na wyliczone tu prawa, zobaczylibyśmy, że są w nich ukryte zasadnicze elementy dążeń człowieka – do istnienia,, do miłości, prawdy i wolności, do sprawiedliwości, jedności i pokoju".

 

 

Informujemy, że witryna www.nspjmyslowice.pl używa tzw. plików cookies. Wykorzystywane są one do prowadzenia statystyk odwiedzin oraz w celu dostosowania wyglądu strony do danego użytkownika. Korzystanie z naszej witryny bez stosownych zmian ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.