ARI Image Slider

V Niedziela Zwykła

Nie wystarczy powiedzieć "Jestem dobrym Polakiem", a przy tym być głuchym na odgłos dzwonów kościelnych. Nie wystarczy powiedzieć "Kocham swój kraj", a przy tym patrzeć okiem obojętnym na ten wspaniały przybytek Boży.

Historia nasza wskazuje nam najwyraźniej, że cała kultura polska jest przepojona ścisłą łącznością tych ideałów.

Myśl katolicka pojmuje prawdziwe odrodzenie człowieka jako odrodzenie przez łaskę Bożą. Dopiero taka dusza, przez którą przepływa strumień łaski Chrystusowej jest zdolna się odrodzić i jest naprawdę katolicką i Chrystusową.

Odrodzenie narodu musi iść przez odrodzenie serca, a odrodzenie serca, to dzieło łaski Bożej.

Odrodzić się może naród polski tylko przez Chrystusa.

 

IV Niedziela Zwykła

Kto na wyznaczonym posterunku nie daje z siebie wszystkiego, jest zdrajcą sprawy Bożej i naraża na niebezpieczeństwo innych.

My Polacy winniśmy pamiętać zawsze, że religia katolicka jest nierozerwalnie złączona z uczuciem miłości dla naszej Ojczyzny. Kto kraj swój kocha prawdziwie, ten łączy w swym sercu te dwa wzniosłe ideały: Bóg i Ojczyzna.

 

 

III Niedziela Zwykła

Po spustoszeniach wojennych dźwigamy religijność Narodu. Jednym z warunków powodzenia jest uprzystępnienie wiernym głębszego przeżycia myśli liturgicznej naszych nabożeństw, a zwłaszcza Przenajświętszej ofiary.

Przednią funkcję w zbiorowej Służbie Bożej wyznaczył Kościół śpiewowi. Niestety w świątyniach naszych często ani śpiew na chórze, ani ludowy śpiew wiernych, ani gra organów nie są poważnym wyrazem modlitewnej treści misteriów religijnych. Należy dźwignąć muzykę kościelną.

Nie dość pisać, znać i śpiewać z głębi modlącej się duszy. Trzeba pisać, grać i śpiewać ze znawstwem, poprawnie, w duchu Kościoła.

 

II Niedziela Zwykła

Wzorem dobroci, to Najświętsza Maryja Panna i Jej Niepokalane Serce,
Pełne macierzyńskiej tkliwości i dobroci.
Dobroć nasza niech się przejawia w osobistym miłosierdziu,
Przez to pociągniemy jeszcze więcej ludzi do Chrystusa.
„Religio immacula est visitare pusillos".
Należy okazywać jak najwięcej dobroci dzieciom. Wszak już nasze przysłowie mówi:
„Dziecko za rączkę, matkę za serce".

 

 

 

Święto Chrztu Pańskiego

Dobroć, to złoty klucz do serc ludzkich.
Pod wpływem dobroci otwierają się serca ludzkie,
jak kielichy kwiatów pod wpływem promieni słonecznych.

Dobroć stanowi największą siłę na ziemi.
Dobroć dokonała więcej nawróceń, niż gorliwość,
niż wymowa i uczciwość.

Dobroć stanowi najskuteczniejszy środek
w oddziaływaniu duszpasterskim. Wzorem tego jest sam Chrystus Pan, który „przeszedł przez ziemię dobrze czyniąc".
Źródłem Jego dobroci, jest Najświętsze Serce,
które umiłowało wszystkich bez wyjątku.

 

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

Odrodzenie Polski może być tylko w Chrystusie.

Zwycięstwo jest po naszej stronie, gdyż po naszej stronie jest miłość i Chrystus.

W takim duchu trzeba wychowywać dzieci, młodzież, człowieka - w duchu miłości Chrystusa.

 

 

 

 

Informujemy, że witryna www.nspjmyslowice.pl używa tzw. plików cookies. Wykorzystywane są one do prowadzenia statystyk odwiedzin oraz w celu dostosowania wyglądu strony do danego użytkownika. Korzystanie z naszej witryny bez stosownych zmian ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.