ARI Image Slider

Prymas Hlond - Myśli na każdy dzień - maj

Z Kardynałem Prymasem Augustem Hlondem na co dzień - oprac. ks. Stanisław Kosiński SDB,
Ląd nad Wartą, 1990. - MAJ

1. Wsparci łaską Bożą i opieką Matki Najświętszej chętnie idziemy na trud i poświęcenie, na ofiarę każdą, byle świętą wolę Bożą spełnić, byle się w życiu uświęcić, a Boskiemu Odkupicielowi jak najwięcej dusz pozyskać.

2. Stójmy przy katolickim sztandarze wiary i wnośmy go w całe życie polskie. Niech wiara Chrystusowa przepoi wszystkie nasze poczynania, niech one wszystkie będą przepojone duchem Chrystusowym.


3.
Idziemy w nowe czasy z Bożym przykazaniem, z wiarą w wieczność, idziemy w nowe czasy z Najśw. Maryją Panną, która nam przez wieki była Przewodniczką, Matką i Królową.

4. Módlmy się do Matki Najświętszej, aby nam była zawsze Opiekunką i Królową.

5. Na nowej tęczy chwały unosi się Niepokalana. Ona chrześcijaństwo w czasie najcięższych rozpraw szczególną opieką otoczy i da mu zwycięstwo.

6. Polecajmy Jej opiece posłannictwo Kościoła w Polsce i nasze polskie zmagania apostolskie: Wspomożycielko Wiernych módl się za nami!

7. Jak Polska nie może zginąć na kontynencie, tak Kościół nie może zginąć z życia polskiego. Jest nauczycielem narodu, przewodnikiem w doli i niedoli, autorytetem moralnym w każdej sytuacji. Ten Kościół wskaże także współczesności opatrznościowy przełaz z wszechświatowych wstrząsów moralnych i pokus w nowe czasy.

8. Kościół nie pragnie bytować w błogim pokoju i nie dąży do własnych triumfów. Triumf zastrzeżony jest Chrystusowi, który pokonał zło i grzech. Chrystus ma triumfować, Chrystus ma królować i panować.

9. Kościół zaś ma służyć sprawie Odkupienia, cierpieć dla niej i za nią, walczyć o prawdę i prawo Chrystusowe.

10. Przez trud, boleść, upokorzenie, krew i świętość Kościoła idziemy ku jednemu z największych triumfów Chrystusa.

11. W Polsce triumf Bożej sprawy opromieniony będzie takim blaskiem, że na nią zwrócą się z podziwem oczy bliskich i dalekich narodów.

12. Idźmy ku słońcu objawionej prawdy! Ku sprawiedliwości Królestwa Bożego! Niech wiarą różowieją zapadłe lica, niech chrześcijańską nadzieją zabłysną zmęczone źrenice, niech się dusze Bogiem prężą i Jego świętą łaską!

13. Serc nie ścieśniać! Myśl rozwierać na natchnienia Ducha Świętego!

14. W tajemnicach życia sakramentalnego, w modlitwie, w rozmyślaniu prawd Objawienia i Opatrzności szukajcie tych odruchów, pobudek i mocy, które w Niepokalanym Sercu Maryi towarzyszyły Jej hymnowi wielkości dziękczynienia: „Uwielbiaj dusza moja Pana".

15. Poprzez burze wieków prowadzi Kościół Najświętsza Maryja Panna. Im groźniejsze „wały miotają łódź" Piotrową, tym jaśniej błyszczy na horyzoncie wiary „Gwiazda morza". Tulmy się do Niej. Niech nas krzepi duchem Wieczernika. Niech nam ześle triumfy Lepanta. Niech nam zgotuje Wiedeń dwudziestego wieku. Niech jako „Wspomożycielka Wiernych" powiedzie do zwycięstwa nad bezbożnictwem i niewiarą zbrojnych duchem Rycerzy Chrystusowych.

16. Pokutujmyż! A przeczystą Królową naszą prośmy o mocarne dusze, o wodzów natchnionych, o pokolenie orle, o bohaterstwo czynu, o świętość i zbawienie.

17. Miłość i opieka Niepokalanego Serca naszej Królowej będą utwierdzeniem ładu Bożego w Rzeczypospolitej, jeżeli sami wierną służbą Bogu i niebieskiej Królowej natchniemy życie polskie.

18. Do ziszczenia „powszechnego Królestwa Chrystusowego" wiedzie nas poprzez święte boje i zwycięstwa pewne, poprzez głębię życia wewnętrznego i trudy apostolskie przemożna „Wspomożycielka Wiernych".

19. W Chrystusie zjednoczeni cieszymy się najtkliwszą i najpotężniejszą opieką Matki Bożej, Pani naszej i Władczyni. W Nim w jedno zrzeszeni jesteśmy pewni zwycięstwa pod znakiem Krzyża, pod Boskim suwerennym Znakiem Ofiary i Zmartwychwstania.

20. Obecne czasy oddał Bóg w ręce Matki Najświętszej.

21. Módlmy się o wstawiennictwo Współodkupicielki i Jej łaski jak najobfitsze dla każdego głośnego czy ukrytego przyczynku do odbudowy Królestwa Chrystusowego w Polsce.

22. Całym sercem niech się zwracają wszyscy z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod Jej płaszczem.

23. Wierzymy niezłomnie, że za szczególniejszą opieką Matki Najświętszej zwycięży w świecie myśl chrześcijańska, wcielona apostolskim trudem i męczeńską krwią wiernych Chrystusa i Maryi rycerzy.

24. Wszystkie katolickie narody składają hołd Najświętszej Pannie, jako Królowej stworzenia i Wspomożycielce Wiernych, błagając, by ludzkość wydźwignęła z toni, a Kościół osłoniła swym wszechmocnym ramieniem.

25. Oby wszyscy się uczyli, jak przez nabożeństwo do Maryi w życiu codziennym pracować dla Boga i dobra kochanej Polski.

26. Serdeczny i konsekwentny kult Matki Boskiej jest pierwiastkiem religijnego odnowienia życia chrześcijańskiego, a tym samym przyczynkiem do odrodzenia rodzin, jednostek, narodów i świata.

27. Polska nie opuści sztandaru Królowej nieba - spełni swe zadania, będzie znowu Matką świętych. Jest przecież narodem wybranym Najświętszej Maryi Panny.

28. Oby Polska za przyczyną Maryi była zawsze krajem szanującym prawa Boże i wolność sumień katolickich, a jako przedmurze chrześcijaństwa, była ojczyzną dusz wielkich, świętych, bohaterskich.

29. Z imieniem św. Wojciecha powiązało podanie najstarszy hymn, w który naród wlał swój hołd dla „Bogarodzicy - Dziewicy". Śpiewały go pokolenia, gdyż z daru Opatrzności od dawna jesteśmy Królestwem „Bogiem sławionej Maryi".

30. Dziś woła nas „matka wybrana" znakami na niebie i na ziemi, byśmy się Duchem Świętym sposobili do służby, którą nam w nowym świecie wyznacza. Hetmanką sprawy Bożej ma być Polska i prawdą ma wyzwolić dusze, które uwikławszy się w błędach, przeciw Stwórcy bunt podniosły.

31. Tam, gdzie kacedrstwo cześć Królowej Wszechświata spustoszyło, Polska ma wznawiać łaskawe Królestwo Jej Niepokalanego Serca.

 

 

Informujemy, że witryna www.nspjmyslowice.pl używa tzw. plików cookies. Wykorzystywane są one do prowadzenia statystyk odwiedzin oraz w celu dostosowania wyglądu strony do danego użytkownika. Korzystanie z naszej witryny bez stosownych zmian ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.