ARI Image Slider

Prymas Hlond - Myśli na każdy dzień - czerwiec

Z Kardynałem Prymasem Augustem Hlondem na co dzień - oprac. ks. Stanisław Kosiński SDB,
Ląd nad Wartą, 1990. - CZERWIEC

1. Boskie Serce, króluj nam! Błagamy Cię przez Niepokalane Serce Twojej i naszej Matki.

2. Przez Najświętsze Serce Jezusowe oddamy świat z powrotem Bogu, jeżeli sięsami przez to Boskie Serce uświęcimy w nieskalanym duchu Ewangelii.

 

3. Boskie Serce Jezusa wszystkich obejmuje. Rozprzestrzeńmy swoje małe ludzkie serca!

4. Z łaską Ducha Świętego postanówmy serdeczną poprawę i przystąpmy do spowiedzi, aby uzyskawszy przebaczenie win, zupełnie oderwać się od złego i stanowczo skończyć z grzechem.

5. Niejeden nie czyni rozbratu ze złym życiem, bo się nie zdobywa na spowiedź.

6. Módlmy się do Boskiego Serca Jezusowego o skruchę i spowiedź dobrą dla siebie i grzeszników.

7. W stosunkach ludzkich pierwszym prawem Bożym jest miłość bliźniego. Prawo to o tyle jest nowe, że je Chrystus rozciągnął także na przeciwników i prześladowców, i kazał nam miłować bliźniego jak siebie samych. Jest ono zaś tak zasadnicze, że stanowi główną podstawę oceny chrześcijaństwa indywidualnego i zbiorowego.

8. Miłość bliźniego musi nabrać najżywotniejszej treści!

9. Największą potwornością naszych stosunków jest wyniesienie nienawiści do hasła, zasady, obowiązku. Trafiały się zawsze wypadki nienawistnego nastawienia i nienawistnych czynów. Dzisiaj atoli przeżywamy okres gloryfikacji, kanonizacji nienawiści. Nienawiść rozsadza społeczeństwa, wyziębia świat.

10. U nas rozpanoszyła się nienawiść głównie w życiu publicznym. Kto z innego obozu, zwłaszcza kto politycznym przeciwnikiem, tego uważa się za wroga. Nie uznaje się w nim nic dobrego, żadnych zalet, żadnych zasług. Przeciwnik musi być zły. Do niego stosuje się bez skrupułu kłamstwo, podejrzenie, oszczerstwo.

11. W swoim obozie wszystko się toleruje, u przeciwników niemal się potępia. Wyklucza się nawet możność zgody i współpracy. Tak było w okresie walki klas. Tak aż nazbyt często bywa w walce o władzę i wpływy polityczne. Tak bywa nieraz zwykła polemika niepolityczna.

12. Moralność katolicka każe upatrywać bliźniego w każdym człowieku, mimo jego grzechów czy błędów. Także w przeciwniku każe nam szanować dobrą wolę, uczciwość, zacność, zasługę. A miłować każe Chrystus wszystkich bez wyjątku.

13. W sumieniach załamuje się poczucie prawości, uczciwości, sprawiedliwości. Zjawisko groźne w ludzkim współżyciu! Ono prowadzi do społecznego rozstroju.

14. Musimy wytężyć wszelkie siły, by przykazanie: „Nie kradnij!" odzyskało w sumieniach moc prawa Bożego. Trzeba w życiu odbudować uczciwość i zacność. Słowu „złodziej" należy przywrócić znaczenie biblijne.

15. Dla katolików szóste przykazanie jest wiecznym nakazem etycznym. Grzech pozostanie grzechem. Mimo ułomności powinniśmy z nim stanowczo zerwać. Mimo pokus i propagandy bezwstydu odwróćmy się od erotyki i lubieżności, które są oznaką pokoleń słabych.

16. Cnota czystości, życiowa karność wewnętrzna i zewnętrzna to klejnot nieznany rozpustnikom. To cnota bardzo aktywna, bojowa, okupowana nie biernością, lecz energią i mocą ducha.

17. Odchylenia od zasad moralnych wypaczają zmysł chrześcijański. Z tym obciążeniem Polska nie może się duchowo podźwignąć. Z gorączki zmysłowości, z jadu nienawiści, z żądzy zemsty i krwawnych porachunków, z niesprawiedliwości i krzywdy nie będzie zgody i błogosławieństwa w kraju.

18. Ze zgrozą stwierdzamy niebezpieczeństwa dekadentyzmu moralnego. Jest to bowiem objawem chylącej się do upadku cywilizacji, że ludzkość nie zdobywa sięna wysiłki potrzebne do uzdrowienia rozluźnionych obyczajów, a natomiast do nich obniża zasady moralne.

19. Jedynie stosowanie zasad Ewangelii możę odnowić oblicze ziemi.

20. Nowy Testament to niezastąpiona biblia wszystkich mas, kodeks stuleci, istotny program każdego rzeczywistego odrodzenia.

21. Jako „Słowo Boże" jest natchnieniem sumień i wiecznym ośrodkiem prawdy, zasadą i tajemnicą szczęścia, królewskim szlakiem duchowego postępu.

22. Bez stosowania Odkupienia Chrystusowego nie ma wyzwolenia z grzechu, nie ma odwrotu od barbarzyństwa, nie ma warunków dla miłości i braterstwa.

23. Bez ducha Nowego Testamentu nowoczesny człowiek nie odnajdzie sensu życia, narody nie zaznają ni sprawiedliwości, ni pokoju, ludzkość nie scementuje swej jedności.

24. Nowy świat zrodzić się może jedynie z wypełnienia „Ewangelii Królestwa głoszonego po całym świecie, na świadectwo wszystkim narodom".

25. Nadchodzi dla Polski wielki dzień Miłosierdzia Pańskiego. Czytajcie i całujcie Ewangelię Chrystusa Króla jako kartę zasadniczą naszej wielkości.

26. I wspólnie wypraszajmy Polsce łaski oraz nową misję dziejową we wszechświatowych planach Bożego Królestwa. By stanąwszy wysoko mocami Ducha Świętego hetmaniła szczęśliwym czasom powszechniej urzeczywistionej „dobrej nowiny". Wieszcze znaki w tym względzie są Polsce wyraźnie łaskawe.

27. Sercu Najsłodszemu naród polski niech wierny pozostanie, aby żył na wieki i niech z tego Serca płyną obfite promienie łask i błogosławieństwa.

28. Za orędownictwem Wspomożycielki Wiernych wspólnie święcić będziemy na tragicznym przełomie epok triumfy Boskiego Serca.

29. Bóg nasz to Bóg miłujący człowieka, któremu wybaczy winy, jeśli człowiek powraca na prawą drogę.

30. Kto sam siebie poświęca Sercu Zbawiciela, ten uznaje Jego panowanie nad sobą, postanawia żyć według Jego przykazań, by miłością płacić Mu za miłość, wiernością wynagradzać Mu krzywdy, których Pan nasz tyle doznaje od niewdzięcznego świata.

31. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego, zdrowe, głębokie i prawowierne, jest deską zbawienia i rękojmią zwycięstwa sprawy Chrystusowej w naszych czasach. A służba apostołów Bożego Serca jest posłannictwem, któremu Chrystus - Król nie odmówi swego błogosławieństwa.

 

Informujemy, że witryna www.nspjmyslowice.pl używa tzw. plików cookies. Wykorzystywane są one do prowadzenia statystyk odwiedzin oraz w celu dostosowania wyglądu strony do danego użytkownika. Korzystanie z naszej witryny bez stosownych zmian ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.