ARI Image Slider

Kapłani wyświęceni w czasie przynależności parafii do diecezji krakowskiej (do 1820 roku)

Kapłani pochodzący z parafii mysłowickiej, wyświęceni w czasie jej przynależności do diecezji krakowskiej (do 1820 roku).

 

Poniższa lista zawiera tylko nieliczne nazwiska, do których można było dotrzeć.
Wiadomości z tamtych czasów są bardzo znikome.

Kolejność kapłanów od 1820 roku do początków parafii.

 

Ks. prob. Jan Ociepka

Urodzony 11 VII 1773 roku w Roździeniu. Od 1810 roku był wikarym w Niwce, a od 1812 do 1822 prebendarzem w Mysłowicach. W 1822 roku stał się proboszczem w Bogucicach, gdzie 15 III 1836 roku umarł.

 

Ks. prob. Antoni Krupski

Był od 1803 roku wikarym w Mysłowicach, a od 1812 do 1814 proboszczem w Dziećkowicach, później osiadł w Niwce jako kapłan świecki, a od 1826 roku był wikarym w Bieruniu Starym, gdzie zmarł 27 V 1840 roku.

 

Ks. Jan Krupski

Urodził się 1 VII 1769 roku, był synem burmistrza mysłowickiego. Po święceniach był wikarym w Mysłowicach, a od 1804 roku prebendarzem mysłowickim. W 1812 roku został plebanem w Krzcięcicach.

 

Ks. prał. kan. dziek. dr Jerzy Mieroszewski, archiprezbiter krakowski

Był kanonikiem katedralnym krakowskim i sandomierskim, kanclerzem kapituły kamienieckiej i dziekanem kolegiaty Wszystkich Świętych w Krakowie. Od 1803 do 1808 roku był archiprezbiterem, prałatem – infułatem i zarazem proboszczem kościoła Mariackiego w Krakowie. Był również doktorem filozofii.

 

Ks. Walenty Jelonek

Od 1762 do 1764 był wikarym w Mysłowicach. Jelonkowie należeli do znaczniejszych rodzin mysłowickich, piastowali różne urzędy miejskie i odznaczali się pobożnością i hojnością względem kościoła.

 

Ks. Jan Zając

Urodził się w 1720 roku. Od 1750 roku był wikarym, a od 1752 roku prebendarzem w Mysłowicach. Ks. Zając w 1754 roku wykupił za 75 talarów brata swego Antoniego z poddaństwa Jana Krzysztofa Mieroszewskiego i kupił mu statek od Andrzeja Ratużnego, a w 1755 roku wykupił rodziców za 20 talarów z poddaństwa. Jak pisze Ks. Kudera ,,Istny handel niewolnikami!”. Ks. Zając w 1788 roku został plebanem w Bogucicach, a w 1793 roku wrócił do Mysłowic i tu umarł.

 

Ks. dziek. Jan Józef Krupski

Był w 1741 roku wikarym w Mysłowicach, a w 1745 roku plebanem w Woszczycach i dziekanem dekanatu pszczyńskiego. Od 1768 roku był proboszczem w Mysłowicach i dziekanem dekanatu bytomskiego.

 

Ks. Franciszek Lubecki

Wikary w Mikołowie w latach 1748 – 1749.

 

Ks. Stanisław Postawski

Po święceniach w 1746 roku był tymczasowym wikarym w Mysłowicach.

 

Ks. Tomasz Kuczewicz

Był w 1736 roku proboszczem w Reptach. Po śmierci ks. Michała Janowskiego administrował parafią radzionkowską.

 

Ks. dziek. Szymon Kuczewicz

Urodzony 15 X 1686 roku w Mysłowicach. Był proboszczem w Mikulczycach, a w roku 1738 w Radzionkowie. Został dziekanem dekanatu bytomskiego. Najpiękniejszym dziełem, które po nim się zachowało, jest tak zwana ,,descriptio ecclesiarum decanatus Bythomiensis” tj. opis kościołów, fundacji i inwentarzy, praw, obowiązków księży. Po 27-letniej działalności w Radzionkowie umarł dnia 28 V 1765 roku. Ks. dr Knosała w historii parafii radzionkowskiej nazywa go jednym z najwybitniejszych księży górnośląskich.

 

Ks. Sebastian Kuczewicz

Był od 1746 roku wikarym w Mysłowicach, a od 1750 roku komendarzem.

 

Ks. prob. Kasper Kuczewicz

Wikary w Mysłowicach od 1745 roku, a od 1751 roku pleban w Mokrem. W 1757 roku został proboszczem w Czeladzi.

 

Ks. Sebastian Datkiewicz

Wikary w Mysłowicach od 1738 roku. W 1749 roku wymieniony jako pleban w Michałkowicach.

 

Ks. Michał Datkiewicz

Pleban w Łące pod Pszczyną.

 

Ks. prob. Bartłomiej Juchowicz

Był wikarym w Mysłowicach, prebendarzem w Pszczynie, proboszczem w Miedźnej, aż wreszcie proboszczem w Mysłowicach. Zmarł w 1768 roku.

 

Ks. kan. prob. Jerzy Antoni Mieroszewski

Urodzony w 1679 roku. Był plebanem w Bogucicach. Od 1704 do 1756 roku proboszcz mysłowicki. Od 1720 proboszcz w Siewierzu a później pleban w Michałkowicach. Kanonik kurialny w Krakowie, sędzia najwyższego sądu królewskiego, kustosz koronny, jednym słowem: jeden z najsławniejszych synów naszej parafii. Zmarł w 1756 roku. Pochowany w Bazylice Mariackiej w Krakowie.

 

Ks. Krzysztof Mieroszewski

Około 1700 roku wstąpił do zakonu.

 

Ks. Jan Kudera

W latach 1702 – 1704 wikary w Gliwicach.

 

Ks. Sebastian Lisowski

W 1697 roku wspomniany jako prebendarz mysłowicki. Od 1716 roku pleban w Michałkowicach.

 

Ks. Jan Kępiński

Wspomniany w 1679 roku.

 

Ks. Wawrzyniec Gałuszkiewicz

Wspomniany przy okazji procesu w 1667 roku.

 

Ks. Stanisław Noconiowicz

Wspomniany jako prebendarz w 1663 roku.

 

Dwaj Księża Piotraszkowie

Nieznane są ich imiona, wiadomo jednak, że dwóch kapłanów wyszło z tej rodziny mieszkającej w Mysłowicach.

 

Ks. Andrzej Nitosiowicz

Wspomniany w 1652 roku.

 

Ks. protonotariusz apostolski prob. Michał Gosławski

Był wnukiem pani Mysłowic Anny Katarzyny Salomonowej. Urodził się w Niwce około 1620 roku. Z papieską dyspensą od brakujących lat, w 1640 roku stał się proboszczem w Mysłowicach, a także w Kijach. Później został protonotariuszem apostolskim. Zmarł w 1669 roku.

 

Ks. Szymon Kudera

Proboszcz w Wieszowie.

 

Ks. Tomasz Wydrzychowicz

W 1623 roku był altarzystą mysłowickim, a później plebanem w Michałkowicach.

 

Ks. Andrzej Idzi Żurkowski

Wspomniany w 1625 roku.

 

Ks. Mikołaj Korzeniowicz

Pleban w Dziećkowicach.

 

Ks. Stanisław Buchtowicz

Prebendarz w Mysłowicach, a później pleban w Dziećkowicach.

 

Ks. Andrzej Stary

Altarzysta mysłowicki i pleban w Dziećkowicach.

 

Ks. Marcin Sieroń

Wspomniany w 1607 roku.

 

Ks. Wojciech z Mysłowic

Akta biskupie z 1536 roku mówią, że był zakonnikiem w klasztorze Duchaków przy kościele św. Krzyża w Krakowie.

 

Ks. Grzegorz z Mysłowic

Około 1436 roku słyszymy o Grzegorzu z Mysłowic. Ukończył Akademię Krakowską. Był to człowiek uczony i wielki kaznodzieja, humanista i archidiakon we Lwowie. W 1470 roku napisał książkę ,,Sermones dominicales passim cum glossis polonicis”, tj. przemówienie niedzielna z polskimi objaśnieniami.

Informujemy, że witryna www.nspjmyslowice.pl używa tzw. plików cookies. Wykorzystywane są one do prowadzenia statystyk odwiedzin oraz w celu dostosowania wyglądu strony do danego użytkownika. Korzystanie z naszej witryny bez stosownych zmian ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.