ARI Image Slider

Poprzedni wikariusze i inni kapłani

Ks. Ernest Mosler 2015 - 2024, rezydent
Ks. Jacek Pawlus
2018 - 2019, wikariusz
Ks. Szymon Kocur
2015 - 2019, wikariusz
Ks. Przemysław Malinowski
2017-2018, wikariusz
Ks. Zbigniew Pilecki
2013 - 2018, wikariusz
Ks. Sławomir Szweter
2014 - 2017, wikariusz
Ks. Grzegorz Wita
2010 - 2015, rezydent
Ks. Dariusz Mazur
2005 - 2015, wikariusz
Ks. Rafał Mucha
2011 - 2014, wikariusz
Ks. Jan Mrukowski
2012 – 2013, rezydent
Ks. Mariusz Marek 2011 – 2013, wikariusz
Ks. Piotr Kluczka 2007 – 2011, wikariusz
Ks. Wojciech Kamczyk 2007 – 2011, wikariusz
Ks. Kazimierz Cichoń 2004 – 2007, wikariusz
Ks. Grzegorz Hawel 2004 – 2007, wikariusz
Ks. Witold Psurek 2000 – 2005, wikariusz
Ks. Zygmunt Błaszczok 2000 – 2004, wikariusz
Ks. Adrian Pawłowski 1999 – 2004, wikariusz
Ks. Henryk Skorupa 1997 – 2000, wikariusz
Ks. Marek Łuczak 1997 – 2000, wikariusz
Ks. Michał Orlik 1996 – 1999, wikariusz
Ks. Leszek Swoboda 1996 – 1997, wikariusz
Ks. Stefan Stebel 1993 – 1997, wikariusz
Ks. Dariusz Gadomski 1993 – 1996, wikariusz
Ks. Lesław Niebrój 1990 – 1994, wikariusz
Ks. Andrzej Gruszka 1992 – 1993, wikariusz
Ks. Paweł Bul 1989 – 1993, wikariusz
Ks. Stanisław Durczok 1986 – 1991, wikariusz
Ks. Andrzej Uciecha 1987 – 1990, wikariusz
Ks. Jerzy Kiecka 1987 – 1990, wikariusz
Ks. Klaudiusz Wiszkowski 1988 – 1989, wikariusz i budowniczy na Bończyku
Ks. Bogdan Biela 1985 – 1987, wikariusz
Ks. Stanisław Gańczorz 1982 – 1987, wikariusz
Ks. Maksymilian Goszyc 1961 – 1987, rektor kościoła Mariackiego (1987 – 1997 emeryt)
Ks. Maciej Biernacki 1984 – 1986, wikariusz
Ks. Zenon Drożdż 1981 – 1984, wikariusz
Ks. Stanisław Gawlas 1982 – 1985, wikariusz
Ks. Alfons Fross 1960 – 1983, emeryt
Ks. Piotr Cionaka 1979 – 1982, wikariusz
Ks. Marian Jaromin 1979 – 1982, wikariusz
Ks. Remigiusz Sobański 1981, naukowiec
Ks. Antoni Pudlik 1978 – 1981, wikariusz
Ks. Jan Morcinek 1976 – 1981, wikariusz
Ks. Jan Małysek 1972 – 1980, rektor kościoła Św. Krzyża
Ks. Paweł Celny 1977 – 1979, wikariusz
Ks. Krzysztof Klajman 1975 – 1978, wikariusz
Ks. Marian Spychalski 1965 – 1978, emeryt
Ks. Jan Kurpas 1973 – 1977, wikariusz
Ks. Jerzy Zelder 1973 – 1976, wikariusz
Ks. Bronisław Chraścina 1972 – 1975, wikariusz
Ks. Paweł Bednorz 1971 – 1975, wikariusz i budowniczy
Ks. Bronisław Gawron 1970 – 1973, wikariusz
Ks. Kazimierz Piprek 1970 – 1973, wikariusz
Ks. Jerzy Leichmann 1968 – 1972, rektor kościoła Św. Krzyża
Ks. Jan Michalski 1970 – 1971, wikariusz
Ks. Robert Ledwoń 1969 – 1970, wikariusz
Ks. Ryszard Lapczyk 1968 – 1970, wikariusz
Ks. Karol Psurek 1967 – 1970, wikariusz
Ks. Jakub Wolf 1949 – 1969, salezjanin
Ks. Bernard Starosta 1966 – 1968 wikariusz (1968 – 1969 administrator)
Ks. Eugeniusz Świerzy 1963 – 1967, wikariusz (1966 – 1968 rektor kościoła Św. Krzyża)
Ks. Zbigniew Gamża 1963 – 1967, wikariusz
Ks. Tomasz Szulc 1964 – 1966, rektor kościoła Św. Krzyża
Ks. Justyn Oleś 1962 – 1966, wikariusz
Ks. Tomasz Szulc 1959 – 1966, wikariusz
Ks. Tadeusz Orszulik 1959 – 1962, wikariusz
Ks. Jerzy Guttry 1956 – 1960, katecheta
Ks. Piotr Jasiek 1958 – 1959, rezydent
Ks. Franciszek Sałuża 1957 – 1959, wikariusz i katecheta
Ks. Bernard Sigmund 1955 – 1959, wikariusz
Ks. Paweł Janik 1958, emeryt
Ks. Longin Skrobol 1954 – 1957, wikariusz
Ks. Krystian Wuttke 1955 – 1956, wikariusz
Ks. Antoni Basztoń 1954 – 1956, wikariusz
Ks. Zygfryd Strzelecki 1950 – 1955, wikariusz i kapelan szpitalny
Ks. Piotr Klyczka 1950 – 1954, wikariusz
Ks. Franciszek Maroń 1939 – 1952, kuratus w Brzęczkowicach
Ks. Paweł Lubos 1949 – 1950, wikariusz
Ks. Józef Różański 1948 – 1950, wikariusz
Ks. Antoni Brzóska 1947 – 1950, wikariusz
Ks. Jan Kapołka 1947 – 1949, katecheta
Ks. Henryk Czekała 1946 – 1948, wikariusz
Ks. Józef Tchórz 1945 – 1947, katecheta i kapelan
Ks. Konrad Marklowski 1944 – 1947, wikariusz
Ks. Jerzy Pietrucha 1943 – 1946, wikariusz
Ks. Ginter Ćwięczek 1944, wikariusz
Ks. Antoni Kuschka 1943, wikariusz
Ks. Henryk Czakański 1939 – 1941, wikariusz
Ks. Ernest Bijok 1940, wikariusz
Ks. Antoni Kraus 1939 – 1940, wikariusz
Ks. Lucjan Pitlok 1937 – 1940, wikariusz (1940 – 1946 substytut)
Ks. Walter Linke 1939, wikariusz
Ks. Brunon Tomala 1939, wikariusz
Ks. Alfons Przybyła 1936 – 1939, wikariusz
Ks. Stanisław Daniel 1935 – 1939, kapelan i katecheta (1945 – 1951 katecheta)
Ks. Franciszek Olma 1930 – 1939, katecheta
Ks. Jan Jarczyk 1930 – 1939, prebendarz (1939 substytut)
Ks. Franciszek Przybyła 1938, wikariusz
Ks. Franciszek Szuścik 1938, wikariusz
Ks. Jerzy Zieliński 1937 – 1938, wikariusz
Ks. Antoni Marchewka 1930 – 1938, katecheta
Ks. Karol Drzyzga 1937, wikariusz
Ks. Jan Trocha 1934 – 1937, wikariusz
Ks. Henryk Proksch 1924 – 1937, katecheta
Ks. Eugeniusz Kuczera 1934 – 1936, wikariusz
Ks. Antoni Basztoń 1928 – 1936, wikariusz i katecheta
Ks. Wilhelm Dłucik 1935, pomocnik
Ks. Alfons Nowak 1932 – 1934, wikariusz
Ks. Józef Kwiczała 1926 – 1934, katecheta
Ks. Emanuel Bąk 1927 – 1932, wikariusz
Ks. Augustyn Porębski 1928 – 1930, katecheta
Ks. Maksymilian Wojtas 1924 – 1930, prebendarz i katecheta
Ks. Aleksander Guzy 1930, wikariusz
Ks. Teofil Jamrozy 1930, wikariusz
Ks. Józef Christof 1930, wikariusz
Ks. Gustaw Nohel 1923 – 1929, katecheta
Ks. Gerhard Bańka 1928, wikariusz
Ks. Wiktor Wojtek 1923 – 1927, wikariusz
Ks. Jan Szymała 1922 – 1926, kierownik seminarium nauczycielskiego
Ks. Anastazy Muża 1925, wikariusz
Ks. Józef Matuszek 1924, wikariusz (1936 – 1968 proboszcz [w latach 1939 – 1958 wymuszony pobyt poza granicami państwa], 1968 – 1983 emeryt)
Ks. Jan Skrzypczyk 1923, wikariusz
Ks. Jan Pojda 1923, wikariusz
Ks. Maksymilian Saft 1922, wikariusz
Ks. Maksymilian Elsner 1921 – 1922, wikariusz
Ks. Franciszek Linek 1910 – 1922, wikariusz
Ks. Wiktor Christen 1910 – 1920, katecheta
Ks. Karol Biskup 1911 – 1914, wikariusz
Ks. Franciszek Strokosz 1909 – 1913, wikariusz
Ks. Emanuel Faflok 1906 – 1910, katecheta
Ks. Jan Spendel 1905 – 1910, wikariusz
Ks. Franciszek Sauerman 1903 – 1910, katecheta
Ks. Paweł Dudek 1905 – 1909, wikariusz (1909 – 1910 administrator)
Ks. Fiedor Rosenberger 1901 – 1909, wikariusz i katecheta
Ks. Edmund Gröbner 1903 – 1905, wikariusz
Ks. Robert Seweryn 1902 – 1905, wikariusz (1925, wikariusz)
Ks. Jan Kandler 1901 – 1904, wikariusz
Ks. Alojzy Boder 1902 – 1903, wikariusz
Ks. Józef Pyka 1901 – 1902, wikariusz
Ks. Emil Wawreczko 1897 – 1902, wikariusz (1902, kuratus w Brzezince)
Ks. Rainhold Breuer 1897 – 1900, wikariusz
Ks. Paweł Winkler 1896, wikariusz
Ks. Józef Zientek 1894 – 1896, wikariusz
Ks. Ludwik Winkler 1891 – 1894, wikariusz
Ks. Rudolf Jauernik 1890 – 1893, wikariusz
Ks. Herman Kliman 1887 – 1889, wikariusz
Ks. Franciszek Klaszka 1883 – 1887, wikariusz (1887 – 1890 prebendarz, 1890 – 1909 proboszcz)
Ks. Antoni Sarnes 1884 – 1886, wikariusz
Ks. Herman Schwarzer 1883 – 1884, wikariusz
Ks. Leonard Schmidt 1861 – 1879, prebendarz
Ks. Franciszek Richter 1870 – 1873, wikariusz
Ks. Ignacy Nowak 1868 – 1870, wikariusz
Ks. Konrad Stiborski 1868, kuratus w Roździeniu
Ks. Antoni Sobota 1863 – 1866, wikariusz
Ks. Emil Wagner 1860 – 1863, wikariusz
Ks. Antoni Nyc 1855 – 1861, wikariusz
Ks. Augustyn Wieloch 1858 – 1860, wikariusz
Ks. Jan Bochenek 1856 – 1859, wikariusz (1859, administrator)
Ks. Rudolf Giemza 1851 – 1855, wikariusz

Poniższy wykaz kapłanów pracujących w naszej parafii przed 1850 r. pochodzi z metryk i jest niekompletny oraz nie można wskazać dokładnych lat posługiwania.

Ks. Ignacy Kudlik 1836 – 1852, prebendarz
Ks. Ludwik Markiewka 1829 – 1836, prebendarz (1838 – 1858 proboszcz)
Ks. Maciej Bisacki 1824 – 1828, prebendarz
Ks. Jan Ociepka 1812 – 1822, prebendarz
Ks. Franciszek Cieśla vel Ciesielski, rezydent
Ks. Marcin Glatzel 1810 – 1815, rezydent
Ks. Jan Krupski 1804 – 1810, prebendarz
Ks. Stanisław Janaszewski 1804, kapelan lokalny w Niwce
ks. Kasper Mizera 1789 – 1804, prebendarz
Ks. Tomasz Krupski 1803 – ?, wikariusz (1814 – 1826 mieszka w Niwce)
Ks. Benedykt Pawłowski 1799, wikariusz
Ks. Wawrzyniec Nyga 1781 – 1797, wikariusz
Ks. Mateusz Nyga 1791, wikariusz (1800 – 1839, proboszcz)
Ks. Szymon Drabik 1791 i 1792, pomocnik
Ks. Cezariusz Pisarski 1788, wikariusz i opiekun kaplicy domowej Mieroszewskich
Ks. Wojciech Goldecki 1788 – 1791 wikariusz (1794 – 1795 komendarz)
Ks. Urban Lalkiewicz 1788, wikariusz
Ks. Jan Zając 1750 – 1752, wikariusz (1752 – 1788 prebendarz)
Ks. Antoni Krupski 1781, wikariusz
Ks. Jakób Kmita 1776, pomocnik
Ks. Manswet Modrzyński 1775, reformat
Ks. Antoni Zając 1774, pomocnik
Ks. Piotr Bieruński 1774, pomocnik
Ks. Zygmunt 1774, pomocnik
Ks. Jerzy Mieroszewski 1769, pomocnik
Ks. Filip Płaczek 1768, wikariusz
Ks. Walenty Jelonek 1762 – 1764, wikariusz
Ks. Zygmunt Bryszkowski 1757 – 1762, wikariusz
Ks. Franciszek Płonka 1761, pomocnik
Ks. Jan Gregorkiewicz 1760, pomocnik
Ks. Tomasz Szeliga 1752 – 1758, wikariusz
Ks. Sebastian Kopernicki 1752, substytut wikariusza
Ks. Stanisław Szczudłowicz 1720 – 1752, prebendarz
Ks. Kasper Kuczewicz 1746 – 1750, wikariusz i komendarz
Ks. Sebastian Kuczewicz 1746 – 1748, wikariusz (1748 – 1750, komendarz)
Ks. Stanisław Postawski 1746, pomocnik
Ks. Ignacy Kadłupski 1744, pomocnik
Ks. Jan Józef Krupski 1742 – 1744, wikariusz (1768 – 1779, proboszcz)
Ks. Jan Schwartz 1740 – 1744, wikariusz
Ks. Franciszek Brzeski 1738, wikariusz
Ks. Sebastian Datkiewicz 1738, wikariusz
Ks. Bartłomiej Odoicz 1737, wikariusz
Ks. Jerzy Nalepka 1736, wikariusz
Ks. Bartłomiej Juchowicz 1734, wikariusz (1756 – 1768 proboszcz)
Ks. Mateusz Taleński 1731 – 1734, wikariusz
Ks. Błażej Mazurkiewicz 1729 – 1731, wikariusz
Ks. Michał Datkiewicz 1730, pomocnik
Ks. Jan Słowikowski 1729, pomocnik
Ks. Wojciech Mazurkiewicz 1727, pomocnik
Ks. Józef Oparkiewicz 1727, wikariusz
Ks. Wawrzyniec Piszczyński 1721 – 1727, wikariusz (1727 komendarz)
Ks. Andreas Smicalius 1720 – 1722, wikariusz
Ks. Michał Prosiński 1720, prebendarz
Ks. Jerzy Drabik 1720, wikariusz
Ks. Wawrzyniec Adamkowicz 1708, prebendarz
Ks. Kasper Cypryński 1697, wikariusz
Ks. Mikołaj Nowacki 1697, wikariusz
Ks. Paweł Pazura 1687, subdiakon z zapewnieniem wikariatu
Ks. Wawrzyniec Tygierski 1686, subdiakon z zapewnieniem wikariatu
Ks. Jan Musialski 1686, wikariusz
Ks. Malcher Musialski 1683, subdiakon z zapewnieniem wikariatu
Ks. Sebastian Lisowski 1697, prebendarz
Ks. Maciej Dziurzyński 1655, prebendarz
Ks. Stanisław Noconiowic 1653 – 1655, prebendarz
Ks. Laurentius Chursnius 1659, prebendarz
Ks. Szymon Bogucki 1658, wikariusz
Ks. Andrzej 1614, altarzysta
Ks. Szymon Pigelin 1606, prebendarz
Ks. Bartłomiej Maciej Panek 1605, wikariusz
Ks. Bartłomiej Michniowski 1597, prebendarz
Ks. Jan 1541, prebendarz
Ks. Jan Mikołaj z Żarek 1419, prebendarz

Informujemy, że witryna www.nspjmyslowice.pl używa tzw. plików cookies. Wykorzystywane są one do prowadzenia statystyk odwiedzin oraz w celu dostosowania wyglądu strony do danego użytkownika. Korzystanie z naszej witryny bez stosownych zmian ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.