ARI Image Slider

Poprzedni proboszczowie

Proboszczowie parafii mysłowickiej:

Ks. kanonik Gerard Gulba 1978-2007

Urodził się 28.04.1941r. w Piekarach Śląskich. Wyświęcony na kapłana 05.06.1966r. w Katowicach. W latach 1976-1978 proboszcz w Skoczowie. Proboszczem w naszej parafii został w maju 1978 roku. W latach 1984-2002 był dziekanem dekanatu mysłowickiego. W czasie jego posługi miały miejsce ważne wydarzenia: podział parafii mysłowickiej (1980), peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej (1997), ogłoszenie Św. Jana Chrzciciela patronem Mysłowic (2000), poświęcenie nowej kapliczki św. Jana Chrzciciela (2000), poświęcenie pomnika kardynała Hlonda przez prymasa Józefa Glempa (2002), remont elewacji zewnętrznej kościoła (2003-2007). 29.07.2007r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Chorzowie-Maciejkowiczach. Pełnił posługę ojca duchownego kapłanów dekanatu Siemianowice Śląskie. W kwietniu 2021 roku w podziękowaniu za zasługi mianowany kanonikiem honorowym kapituły katedralnej w Katowicach.

 

Ks. Augustyn Rychlikowski 1969-1978

Urodził się 2.09.1930r. w Radlinie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1955r. Jako wikariusz pracował w Piekarach Śląskich, Katowicach-Ochojcu, Wirku, Tarnowskich Górach i Siemianowicach Śląskich. W 1969r. został administratorem parafii NSPJ w Mysłowicach. Był wicedziekanem a następnie dziekanem dekanatu Mysłowice. W 1977r. zgłosił chęć wyjazdu na misje. Po przygotowaniu, wyjechał w 1979r. do Zambii. W 1987r. powrócił z misji i został proboszczem w Czarnym Lesie. Zmarł w 1999r. w Katowicach. Pochowany w Czarnym Lesie.

 

Ks. Bernard Starosta 1968-1969

Przez krótki okres administrował parafią NSPJ po śmierci ks. Marchlewicza i rezygnacji z probostwa ks. Matuszka. Później został proboszczem w Łaziskach Średnich.

 

Ks. Władysław Marchlewicz 1946-1968 – substytut

Urodził się 9.02.1910r. w Gelsenkirchen. Święcenia kapłańskie przyjął w 1934r. Jako wikary pracował w Godowie, Pszczynie, Siemianowicach, Wirku, Zwonowicach i Chorzowie. 21.08.1946r. został substytutem w Mysłowicach. Miał opinię dobrego katechety i znakomitego kaznodziei. W pamięci parafian pozostał jako roztropny, odpowiedzialny, bardzo dobry i prężnie działający gospodarz wielkiej parafii NSPJ. Zmarł nagle 30.10.1968r. Jego pogrzeb, który odbył się 2.11.1968r. stał się prawdziwą manifestacją religijną. Władze przeniosły go na godziny wieczorne. W Mszy i w pogrzebie na Starym Cmentarzu uczestniczyły tysiące mieszkańców Mysłowic.

 

Ks. Lucjan Pitlok 1940-1946 – substytut

Urodził się 13.10.1908r. w Skrońsku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1931r. Od września tego roku był wikariuszem w kościele Mariackim w Katowicach. Następnie pracował w Chorzowie i Mysłowicach. W Mysłowicach był wikarym i kapelanem więzienia. W latach 1940-1946 kierował parafią jako substytut. W tym okresie, w 1944r. aresztowany, krótko przebywał w mysłowickim więzieniu. Po wojnie został administratorem, a następnie proboszczem w Janowie, gdzie zmarł w 1974r.

 

Ks. Józef Niedziela 1939-1940 – substytut

Urodził się 12.03.1888r. w Chrościnie. Wyświęcony na kapłana w 1912r. Po święceniach był wikarym w Brandenburgu i Berlinie. W 1915r. po powrocie na Śląsk został wikarym w Sycowie, następnie w Lubecku, Ujeździe i Bieruniu Starym. W 1929r. został proboszczem w Bielszowicach. Aresztowany w 1939r., zwolniony jednak z więzienia pod obietnicą, że opuści Bielszowice. 13.12.1939r. został substytutem w Mysłowicach. Po roku znów uwięziony i przewieziony do Dachau. Zagazowany w obozie w 1942 roku.

 

Ks. Jan Jarczyk 1939 – substytut

Urodził się 27.01.1868r. w Bujakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1911r. W latach 1911-1918 pracował w Lędzinach, Trzebnicy i Głogówku. W latach 1918-1923 pracował w kościele Mariackim w Katowicach. Następnie był sędzią, a później oficjałem sądu biskupiego w Katowicach. W 1930r. został prebendarzem w Mysłowicach. W tym samym roku został ekskomunikowany za pozwanie przed sąd świecki swego ordynariusza, biskupa Lisieckiego oraz znieważenie innych księży. Dopiero w 1936r. została ona z niego zdjęta. W 1939r. na krótko został administratorem parafii mysłowickiej. W tym samym roku odszedł z Mysłowic, nie został jednak za niego mianowany nowy prebendarz. W 1947r. został proboszczem w Nakle Śląskim. Pełnił tą posługę do 1967r. Zmarł w 1969r. Wówczas też oficjalnie przestała po ponad 550 latach istnieć prebenda w Mysłowicach. Została włączona do beneficjum proboszczowskiego.

 

Ks. Józef Matuszek 1936-1968

Urodził się 15.07.1890r. w Kluczach. Wyświęcony na kapłana w 1920r. Jako wikary duszpasterzował w parafii Św. Krzyża we Wrocławiu. W 1923r. został wikarym w parafii NSPJ w Mysłowicach. Od 1924r. był wikarym w parafii św. Piotra i Pawła w Katowicach. W 1936r. po objął parafię po biskupie Bromboszczu. Ksiądz obejmujący parafię po proboszczu, który był biskupem musiał mieć specjalną zgodę Stolicy Apostolskiej. Parafią zarządzał przez trzy lata, gdy został aresztowany i zmuszony do opuszczenia parafii. Udał się przez Węgry do Jugosławii i Palestyny. W 1942r. zgłosił się do armii Andersa jako kapelan. W 1947r. przez Egipt dotarł do Anglii. Po powrocie do Mysłowic w 1958r. domagał się natychmiastowego przywrócenia mu parafii NSPJ. Kuria katowicka nie wyraziła na to zgody. Nie zrezygnował jednak z probostwa i przeszkadzał ks. Marchlewiczowi w zarządzaniu parafią. Oficjalnie przestał być proboszczem po śmierci ks. Marchlewicza w 1968r. kiedy to sam zrezygnował z probostwa mysłowickiego. Został kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Katowicach. Zmarł 20.11.1983r. w Mysłowicach. Pochowany został w Kluczach.

 

Ks. Teofil Bromboszcz 1927-1936

Urodził się 25.04.1886r. w Ligocie pod Katowicami. Święcenia kapłańskie przyjął 26.06.1912r. Pierwszą placówką była parafia w Szczecinie. Potem zgłosił się do wojska. Był kapelanem na froncie belgijskim, francuskim i na Wschodzie. Po powrocie, od 1916 do 1918 roku był proboszczem w Toruniu. W 1918r. obronił pracę doktorską z zakresu biblistyki. W 1919r. został redaktorem ,,Posłańca Niedzielnego” i kapelanem katedralnym we Wrocławiu. W 1920r. został administratorem parafii w Ornontowicach. W 1923r. został wikariuszem generalnym Administracji Apostolskiej dla Śląska Polskiego. W 1927r. objął jedną z największych parafii w diecezji katowickiej. Parafia Mysłowicka liczyła wówczas 27 tysięcy wiernych. Był bliskim współpracownikiem biskupa Hlonda i biskupa Lisieckiego. Odnowił wszystkie trzy świątynie należące do parafii. Założył dom dziecka w Słupnej. 24.03.1934r. został mianowany pierwszym biskupem sufraganem diecezji katowickiej. Konsekracja biskupia miała miejsce 3.06.1934r. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach. Do końca 1935r. pozostawał proboszczem parafii w Mysłowicach. Ze względów zdrowotnych na początku 1936r. zrezygnował z probostwa i przeprowadził się do Katowic. Zmarł rok później, 12.01.1937r. w Katowicach. Pochowany w kościele św. Piotra i Pawła w Katowicach.

 

Ks. Jan Kudera 1927

Urodzony 18.06.1872r. w Mysłowicach. Wyświęcony na kapłana w 1901r. we Wrocławiu. Od 1920r. proboszcz w Brzezince. W 1926r. został dziekanem dekanatu Mysłowice. W 1927r. został tymczasowo administratorem parafii Mysłowice.

 

Ks. Ernest Bresler 1910-1927

Urodził się 30.12.1864r. w Bytomiu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1890r. Był kapelanem w Dobrodzieniu i Koźlu, od 1896r. był proboszczem w Markowicach, gdzie wybudował śliczny kościół, od 1898r. proboszczem w Starej Wsi na przedmieściach Raciborza, a od 1907r. był wicedziekanem dekanatu Raciborskiego. Ks. Bresler w 1910r. poprosił o probostwo w Mysłowicach i otrzymał je. Zajął się reperaturą wieży kościelnej. Prace na takiej wysokości były niebezpieczne dlatego trwały bardzo długo, gdy wieżę pokryto już blachą miedzianą wybuchła I Wojna Światowa. Trzeba było oddać miedź na cele wojenne i tak znowu robota ta się powtórzyła. Za jego czasów spaliła się stodoła farska i już nie została odbudowana, ponieważ od czasów ks. Klaszki proboszczowie pola sami nie uprawiali, ale je wynajmowali. Ks. Bresler sprzedał miastu 90 mórg pola w pobliżu tak zwanego Kozińca pod budowę Targowicy. By to uczynić musiał otrzymać specjalne pozwolenie Stolicy Apostolskiej. W 1924r. zostały w parafii odprawione misje przez Dominikanów z Krakowa. Zmarł 23.02.1927r. i został pochowany w kaplicy na Starym Cmentarzu.

 

Ks. Paweł Dudek 1909-1910

Urodził się 9.02.1878r. w Renerowskiej Wsi koło Rud. Wyświęcony na kapłana w 1905r. Zaraz po święceniach pracował jako kapelan w Mysłowicach. W 1909r. po śmierci ks. Klaszki administrował parafią. W 1910r. odszedł do Janowa, gdzie został proboszczem w 1912r. i doprowadził w 1927r. do poświęcenia kościoła św. Anny.

 

Ks. Franciszek Klaszka 1889-1909

Urodził się 22.08.1848r. w Ujeździe. Na kapłana został wyświęcony w 1875r. Pojechał pracować do Bawarii. Po powrocie w 1883r. został kapelanem w Mysłowicach, w 1887r. stał się prebendarzem, a po śmierci ks. Kleemanna został proboszczem. Był ostatnim proboszczem, którego na probostwo prezentował patron. Później biskupi probostwo z wolnej ręki obsadzali. Został wicedziekanem dekanatu Mysłowice oraz inspektorem szkolnym w Brzezince i Brzęczkowicach, a później radcą duchowym. W 1891r. został dokończony i poświęcony kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa. W 1892r. została powiększona plebania (o część znajdującą się dzisiaj najbliżej domu katechetycznego. W 1900r. trzeci i ostatni raz została powiększona plebania (o część znajdującą się przy ulicy Starokościelnej, do której wejście znajduje się od ulicy). W 1894r. w parafii odbyły się misje parafialne. W 1901r. ks. Klaszka odbudował po pożarze kościół Mariacki. W latach 1902-1903 budowano Zakład św. Józefa dla Sióstr Boromeuszek. W 1903r. ustanowiono parafię w Brzezince, która odłączyła się od naszej parafii. Ks. Klaszka bardzo wspierał germanizację. W 1907r. brał udział w poświęceniu wieży Bismarcka na Trójkącie Trzech Cesarzy. Zabraniał parafianom z ambony jeżdżenia do Alwerii, Czernej, Krakowa czy Kalwarii aby nie dowiedzieli się o Polsce, polskim życiu i ruchu polskim. Odmawiał rozgrzeszenia czytającym ,,Górnoślązaka”, który był pisany w trochę śmielszym polskim tonie. Za czasów ks. Klaszki niemieckie dzieci przystępowały do I Komunii w niedzielę, a polskie w dni powszednie. Zaprowadził specjalne nabożeństwa niemieckie w kościele Św. Krzyża. Gdy zmarł 27.06.1909r. niemieckie gazety wychwalały jego patriotyzm, tolerancję i taktyczne obchodzenie się z innowiercami.

 

Ks. Edward Kleemann 1868-1889

Urodził się 8.01.1825r. w Raciborzu. Wyświęcony na kapłana w 1852r. Był kapelanem w Tylowicach, Bieńkowicach, Czarnowąsach i administratorem w Starej Wsi. Od 1857r. był proboszczem więziennym w Raciborzu. Od 1863r. proboszczem w Kujawach. Przybył do Mysłowic w 1868r. Wtedy również został wydzielony dekanat mysłowicki. Oficjalnie proboszczem został 10.10.1871r. Od samego początku jego priorytetem było wybudowanie nowego kościoła. Zbierał fundusze i borykał się z wielkimi trudnościami, które przeszkadzały w rozpoczęciu budowy kościoła. W 1878r. poświęcił nowy cmentarz przy ul. Mikołowskiej. W 1883r. stał się wicedziekanem dekanatu mysłowickiego. W 1888r. przyjmował w Mysłowicach księcia-biskupa Koppa, który po 24 letniej przerwie jako pierwszy biskup przybył do Mysłowic, aby poświęcić kamień węgielny budującego się kościoła Serca Pana Jezusa i udzielić sakramentu bierzmowania. Ks. Kleemann rozpoczął budowę nowego kościoła, niestety nie doczekał się jego poświęcenia. Zmarł 22.10.1889r. i został pochowany w mauzoleum ks. Markiewki na starym cmentarzu, a później w kaplicy wyłącznie dla niego wybudowanej na nowym cmentarzu.

 

Ks. Henryk Kaintzik 1867-1868

Tymczasowo administrował parafią w Mysłowicach. Później był proboszczem w Bełku, dziekanem i radcą duchowym. Zmarł 22.04.1908r.

 

Ks. Józef Troska 1859-1867

Parafią zarządzał przez osiem lat, jednak nigdy nie stał się proboszczem. Był i został administratorem. Urodził się 4.03.1819r. w Mnichowicach. Na kapłana wyświęcony w 1843r. Był proboszczem w Woszczycach. Kilka razy prosił kurię o zgodę na wprowadzenia na proboszcza Mysłowic, jednak nigdy jej nie otrzymał. W 1864r. odbyła się w parafii generalna wizytacja i udzielony został sakrament bierzmowania. Zmarł 5.10.1867r. we Wrocławiu i tam został pochowany.

 

Ks. Jan Bochenek 1859

Był w Mysłowicach przez ponad trzy lata wikariuszem. Po śmieci ks. Markiewki tymczasowo zarządzał parafią.

 

Ks. Ludwik Markiewka 1839-1859

Urodził się 2.07.1802r. w Tarnowskich Górach. Wyświęcony na kapłana w 1827r. W 1828r. został administratorem parafii chełmskiej i dziećkowickiej. Od 1829r. był prebendarzem w Mysłowicach. A od 1836r. proboszczem w Bogucicach. Po śmierci ks. Nygi starał się o probostwo w Mysłowicach i otrzymał je. Ks. Markiewka odnowił wieżę kościelną. W 1842r. zbudował nową plebanię (dzisiaj jest to jedna z trzech części probostwa naszej parafii, ta do której wejście prowadzi od ogrodu parafialnego). W roku 1843 stał się dziekanem dekanatu bytomskiego i inspektorem szkolnym. Później zrzekł się obu godności, nie wiadomo z jakich przyczyn. Był pierwszym proboszczem, który postanowił wybudować nowy kościół w Mysłowicach. W 1851r. odbyły się w parafii misje. Ks. Markiewka zgermanizował parafię. W 1858r. stawał po stronie wydzielenia Katowic z parafii bogucickiej i utworzeniem nowej parafii. Brał udział w poświęceniu kościoła protestanckiego w Katowicach. W 1858r. sprowadził do parafii Siostry Boromeuszki. Wybudował również piękne mauzoleum na cmentarzu parafialnym, w którym po swojej śmierci w 1859r. spoczął.

 

Ks. Mateusz Nyga 1800-1839

Urodził się 9.09.1765r. w Bieruniu. Wyświęcony na kapłana w 1791r. Został wikarym w Mysłowicach. Od 1792r. był komendarzem w Mikołowie, a później znowu tutaj wikarym. Proboszczem w Mysłowicach zostaje w 1800r. Ks. Nyga stał się inspektorem szkolnym powiatu pszczyńskiego. Był też zastępcą dziekana czyli aktuariuszem dekanatu bytomskiego. W 1810r. dziesięcinę parafii dostarczają Mysłowice, Szopienice, Brzęczkowice, Modrzejów, Zagórze, Klimontów, Pogoń, Bór, Porąbka i Pinczyce. W czasach ks. Nygi parafia nasza wraz z całym dekanatem bytomskim przeszła z pod diecezji krakowskiej do diecezji wrocławskiej. Ks. Nyga powiada że po tej zmianie wikarzy nazywają się kapelanami, dziekani erzpriestrami, a proboszczowie fararzami. W 1811r. został oddany do użytku nowy cmentarz (dzisiaj zwany Starym Cmentarzem) gdyż na cmentarzu przy kościele brakowało już miejsca. W 1827r. poświęcił budynek nowej szkoły parafialnej, wybudowany naprzeciw kościoła parafialnego. Za czasów ks. Nygi odłączyła się od parafii mysłowickiej nowa parafia w Niwce. W 1828r. odbyła się generalna wizytacja i został udzielony sakrament bierzmowania. Zmarł 18.03.1839r. po krótkiej chorobie spowodowanej przeziębieniem w kościele. Pochowany został na cmentarzu parafialnym. Jego grób po dzień dzisiejszy znajduje się przy kaplicy w której pochowani są kapłani na Starym Cmentarzu.

 

Ks. Jan Wacław Jurzyczek 1795-1800

Urodził się w 1758r. w Bruzowicach koło Frydka na Morawach. Studiował w Wiedniu, Krakowie i Wrocławiu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1784r. Od 1787r. był proboszczem w Miedźnej. Od 1794r. był inspektorem szkolnym powiatu pszczyńskiego. W 1795r. został proboszczem w Mysłowicach. Zmarł w 1800r. i pochowany został w wielkiej krypcie kościoła mysłowickiego.

 

Ks. Jan Fryderyk hrabia Dunin 1779-1794

Urodził się w 1748r. w Zabrzu. Miał zostać oficerem, jednak wybrał teologię, która rokowała mu lepsze powodzenie. Mając przeszło trzydzieści lat otrzymał niższe święcenia i równocześnie kanonikat przy kościele św. Krzyża we Wrocławiu. W 1779r. stał się proboszczem w Mysłowicach. Wyświęcony na księdza został w 1781r. W 1787r. otrzymał jeszcze probostwo w Mikołowie, a w 1788r. wymienił swój kanonikat we Wrocławiu za kanonikat przy kolegiacie w Opolu, gdzie stał się archidiakonem. Do tego otrzymał kanonikat przy katedrze wrocławskiej i kolegiacie w Raciborzu. Otrzymał dyspensę papieską by móc te wszystkie urzędy wykonywać. W 1791r. w parafii było 4097 katolików. Od 1788r. Niwka miała własnego księdza. Zmarł w 1794r.

 

Ks. Jan Józef Krupski 1768-1779

W lecie 1768r. został proboszczem mysłowickim i jednocześnie dziekanem dekanatu Bytomskiego. W 1773r. sporządził listę wszystkich sprzętów liturgicznych, koron i innych wartościowych rzeczy znajdujących się w kościele. Było tego bardzo dużo, niestety przez lata wszystko zniknęło. W 1774r. mieszczanie zrzekli się na zawsze używania lasu zwanego ,,Sosniną”, który ciągnął się od dzisiejszego Starego Cmentarza, aż ku stawom proboszczowskim, czyli w okolice dzisiejszego Giszowca. Ks. Krupski postawił przy kościele piękny posąg Najświętszej Maryi Panny niepokalanie poczętej w barokowym stylu. Ks. Krupski zmarł w 1779r.

 

Ks. Bartłomiej Juchowicz 1756-1768

Objął probostwo po ks. Mieroszewskim w 1756r. W 1761r. został dziekanem dekanatu Bytomskiego. Na początku 1766r. został kanonikiem honorowym kolegiaty kieleckiej. Zmarł w 1768r. i został pochowany w kościele parafialnym.

 

Ks. Jerzy Antoni Mieroszewski 1704-1756

Urodził się 19.03.1677r. Rodzicami jego byli Jan Mieroszewski, właściciel pewnej części Mysłowic, Michałkowic i Małobądzia oraz druga jego żona Benygna Estera z Wilczków. Jego starszy brat Jan Krzysztof był ordynatem na Mysłowicach. W 1704r. zostaje proboszczem w Mysłowicach. Miał wówczas 27 lat i był subdiakonem. Rok wcześniej otrzymał plebanię w Bogucicach. W 1711r. ks. Mieroszewski został kanonikiem. W 1720r. otrzymał probostwo w Siewierzu. Aby mógł piastować trzy urzędy: kanonika, proboszcza w Mysłowicach i proboszcza w Siewierzu otrzymał w 1721r. papieską dyspensę. W 1730r. urządził w kościele parafialnym kryptę św. Antoniego. W 1740r. rozpoczął przebudowę kościoła. W 1744r. kościół został na nowo konsekrowany przez ks. biskupa Michała Kunickiego. W kościele urządzono jeszcze dwie krypty: przed ołtarzem św. Katarzyny i kolatorską pod ołtarzem głównym. Ks. Mieroszewski dostąpił wielkich zaszczytów i godności. Był kanclerzem księstwa Siewierskiego. Był sędzią sądu królewskiego. Był kustoszem koronnym skarbca na zamku w Krakowie. W 1756r. po ponad 52-letniej pracy duszpasterskiej w Mysłowicach z probostwa zrezygnował i osiadł w Krakowie. Już trzy miesiące później, we wrześniu 1756r. zmarł. Pochowany został w kościele Mariackim w Krakowie. Naprzeciw ambony znajduje się duża tablica upamiętniająca ks. Mieroszewskiego.

 

Ks. Kudasiewicz 1694-1704

Pochodził z Myślenic, był doktorem filozofii, prałatem-kustoszem kolegiaty w Bobowej. Gdy przybył do Mysłowic był już w dość podeszłym wieku i tytułował się notariuszem apostolskim. Ks. Kudasiewicz przeżył podniosłe chwile, gdy w lipcu 1697 roku król August II po złożeniu przysięgi na wiarę katolicką dążył przez Mysłowice z Piekar do Krakowa celem objęcia korony polskiej. Ks. Kudasiewicz zmarł w 1704r. w Mysłowicach i został tu pogrzebany.

 

Ks. Mikołaj Jeziorkiewicz 1693-1694

Był dziekanem dekanatu Bytomskiego. Zmarł w 1694r.

 

Ks. Maciej Stanisław Zygmuntowicz 1669-1693

Był doktorem filozofii, promowany na akademii krakowskiej. W 1679r. ostatecznie i oficjalnie w Mysłowicach zostało erygowane probostwo, a więc ks. Zygmuntowicz był już nie plebanem a proboszczem. Od tego czasu w parafii pracuje już dwóch wikarych. Wraz z prebendarzem w parafii było czterech kapłanów. W 1682r. biskup Oborski poświęcił ołtarze św. Filipa i Jakuba oraz św. Katarzyny, włożywszy do nich relikwie świętych Witalisa, Hiacynta (Jacka) i Kandyda. W 1691r. ks. Zygmuntowicz otrzymuje dodatkowo plebanię w Lędzinach. Zmarł 17.03.1693r.

 

Ks. Michał z Bebelna Gosławski 1640-1669

Przez dwa lata parafią zarządzał komendarz. Dopiero w 1640r. papież udzielił ks. Michałowi dyspensy od braku lat i ks. Michał mając niższe święcenia po podpisaniu przysięgi mógł zostać wprowadzony na probostwo. Ks. Michał Gosławski studiował w Rzymie. W 1647r. ks. Gosławski otrzymał jeszcze probostwo w Kijach. W Mysłowicach bardzo dbał o kościół, na który zrobił wielki zapis. Za jego czasów kanonicznie erygowano arcybractwo różańcowe. W 1657r. ks. Gosławski został protonotariuszem apostolskim. Miał wtedy 37 lat, z czego wynika że otrzymując probostwo mysłowickie nie był nawet subdiakonem, a jedynie klerykiem niższych święceń. Zgromadził wielki majątek, który przepisał później na kościoły w Kijach i Mysłowicach. Ks. Maciej Gosławski zmarł 14.03.1669r. i został w kościele Mysłowickim pochowany.

 

Ks. Jan Goleniowski 1604-1638

Urodził się w Goleniowach. Od 1600r. był wikarym w Gliwicach. Od 1604r. komendarz w Mysłowicach. W tym samym roku otrzymał prezentę na plebana Mysłowickiego. Ks. Goleniowski był również altarzystą w Krakowie. W 1605r. wikarym w Mysłowicach zostaje Bartłomiej Maciej Panek. W tym samym roku papież Leon XI wprowadził 40-godzinne nabożeństwo, od tego czasu w Mysłowicach to nabożeństwo się odprawia. W 1611r. odbyła się druga nam znana wizytacja parafii. W 1614r. umiera dziedziczka Mysłowic Anna Katarzyna Salomonowa. Wprowadzony został w tym czasie zwyczaj krakowski, by w każdy piątek w godzinie śmierci Pana Jezusa dzwonić w kościele parafialnym. Do czasu konfiskacji dzwonów w czasie wojen światowych był on praktykowany. W 1617r. w Mysłowicach wybuchł ogromny pożar. Trzeba było odbudować szkołę i na nowo konsekrować kościół. W 1619r. odbyła się kolejna wizytacja. W 1622r. wybuchła w mieście morowa zaraza. W 1628r. ks. Goleniowski obdarzył łaską Szymona Jarlika z Niwki, obdarzył jego rodzinę wolnością, nie rezerwując sobie żadnych praw do nich. Gdy Jarlikowie dorobili się majątku, po stu latach od tego wydarzenia ufundowali kaplicę na ul. Modrzejowskiej. Kaplica ta została przeniesiona w 2000r. na ul. Grunwaldzką i jej patronem został św. Jan Chrzciciel. Ks. Jan Goleniowski zmarł w 1638r. i prawdopodobnie w Mysłowicach został pochowany.

 

Ks. Walenty Caulonius 1601-1604

Był doktorem sztuk wyzwolonych. Od 1599r. był plebanem w Gliwicach. Rządy w Mysłowicach objął w 1601r. W 1602r. został dziekanem dekanatu Bytomskiego, był również dziekanem Gliwickim. Przebywał na zmianę w Gliwicach i Mysłowicach. Zrezygnował z obu probostw w 1604r. na rzecz stanowiska prałata-kustosza kolegiaty w Raciborzu.

 

Ks. Jakób Marciszewski 1596-1601

Urodził się w Skalmierzu. Wyświęcony na kapłana w 1594 roku w Krakowie. Plebanem w Mysłowicach stał się w 1596r., prezentowany przez panią Mysłowic Annę Katarzynę Salomonową. Był dziekanem dekanatu Bytomskiego. W 1598r. odbyła się w parafii wizytacja dokonana z polecenia kardynała Radziwiłła, przez archidiakona Krakowskiego ks. Krzysztofa Kazimierskiego. Ks. Marciszewski zmarł w 1601 roku.

 

Ks. Jan Góra 1568-1596

W czasie jego urzędowania odbył się w 1577r. synod w Piotrkowie, który postanowił przyjąć uchwały soboru Trydenckiego i który między innymi nakazał biskupom odbywać częste i sumienne wizytacje parafii, a więc był prawdziwą reformacją kościoła w Polsce. Również za czasów ks. Góry, mysłowiczanin Olbrycht Strumieński wydał w 1573r. w języku polskim swoją słynną książkę z dziedziny rybołówstwa. Drugą rzeczą godną podkreślenia jest to, że nastraszy znany protokół z rozprawy sądowej pisany po polsku pochodzi z Mysłowic i pochodzi z okresu urzędowania ks. Jana Góry. W 1587r. w czasie napadu na Mysłowice wojsk Maksymiliana Austriackiego został spalony kościół Mariacki. Ks. Góra przystąpił do budowy nowego kościoła.

 

Ks. Walenty Witkowski 1552-1568

Ks. Walenty był magistrem filozofii i mansjonarzem przy kościele w Oświęcimiu. Podczas jego urzędowania w Mysłowicach zakończył się w 1563r. Sobór Trydencki. Przy ówczesnej komunikacji uchwały soboru nie od razu stały znane się całemu światu katolickiemu. Nim to nastąpiło, ks. Witkowski zmarł w 1568 roku.

 

Ks. Stanisław de Łarzuchów 1542-1552

Był altarzystą w kościele Mariackim w Krakowie. W 1542r. otrzymał prezentę na parafię mysłowicką. Zmarł w pierwszej połowie 1552 roku.

 

Ks. Marcin 1541

Był administratorem parafii po śmierci ks. Jakóba.

 

Ks. Jakób 1526-1541

Został plebanem w 1526 roku. Zmarł w roku 1541.

 

Ks. Andrzej 1509

Wspomniany jako pleban mysłowicki w 1509 roku.

 

Ks. Wacław 1476

Wspomniany jako pleban mysłowicki w aktach konsystorza krakowskiego w dniu 15.02.1476r.

 

Ks. Bogusław 1400

Za rządów ks. Bogusława powstała w Mysłowicach prebenda.

 

Ks. Jan Parkosz 1400

Wspomniany jako pleban Mysłowic 6.02.1400r.

 

Ks. Stefan 1398

Był komendarzem w Mysłowicach.

 

Ks. Piotr 1379

Wspomniany jako świadek w procesie Mikołaja z szlachcicem Piotrem z Filipowic.

 

Ks. Maciej 1326

Jest drugim znanym z nazwiska plebanem mysłowickim. Wspomniany w spisie świętopietrza z 1326r. Nazywa się tam: Mathias plebanus de Myslowice seu Mislimice. Mysłowice należały wówczas do dekanatu sławkowskiego.

 

Ks. Hunold 1308

Jest pierwszym wspomnianym plebanem mysłowickim.

 

Opracowane na podstawie:
- ks. Jan Kudera, Historia Parafii Mysłowickiej, 1934
- www.encyklo.pl

Informujemy, że witryna www.nspjmyslowice.pl używa tzw. plików cookies. Wykorzystywane są one do prowadzenia statystyk odwiedzin oraz w celu dostosowania wyglądu strony do danego użytkownika. Korzystanie z naszej witryny bez stosownych zmian ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.