ARI Image Slider

Kapłani wyświęceni w czasie przynależności parafii do diecezji wrocławskiej (1821-1924)

Kapłani pochodzący z parafii mysłowickiej, wyświęceni w czasie jej przynależności do diecezji wrocławskiej (od 1821 do 1924 roku).

 

Poniższa lista nie zawiera wszystkich nazwisk.
Nie do wszystkich można było dotrzeć.

Kolejność kapłanów od 1924 roku do 1821 roku

 

Ks. Franciszek Malorny SDB – 1924

Urodził się 1 XII 1892 roku w Janowie. Wstąpił do zgromadzenia salezjanów, gdzie w sierpniu 1924 roku w Krakowie otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1924 – 1939 był nauczycielem kleryków i katechetą zakładu w Sokołowie, a w końcu dyrektorem gimnazjum i zakładu w Aleksandrowie Kujawskim. W październiku 1939 roku Niemcy aresztowali 17 duchownych, w tym ks. Malornego. Po kilku tygodniach pobytu w Aleksandrowie wywieziono księży do Torunia do tzw. fortów, a stamtąd pieszo pognano do Górnej Grupy i 17 XI 1939 roku wywleczono w nocy do lasu i rozstrzelano. Do dnia dzisiejszego nie znaleziono miejsca ich spoczynku.

 

Ks. Stanisław Mrozik SJ – 1924

Urodził się 5 V 1892 roku w Mysłowicach. Uczęszczał do gimnazjum w Mysłowicach, potem wstąpił do zakonu Ojców Jezuitów, gdzie 13 I 1924 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował między innymi w kościele Matki Bożej Różańcowej w Rudzie Śląskiej.

 

Ks. Piotr Patałąg SDB – 1923

Urodził się 27 VI 1890 roku w Brzezince. Po ukończeniu szkoły ludowej pracował na kopalni. W 21-szym roku życia wstąpił do zgromadzenia salezjańskiego, a w 1923 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Po krótkim czasie stał się księdzem świeckim i udał się do pracy w diecezji podlaskiej.

 

Ks. prob. Alfred Hrabowski – 1919

Urodził się 27 VII 1889 roku. Wyświęcony na kapłana we Wrocławiu 22 VI 1919 roku. W latach 1930 – 1945 proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny w Bytomiu.

 

Ks. prob. Józef Czaboń – 1917

Urodził się 19 III 1893 roku. Wyświęcony na kapłana we Wrocławiu 10 VI 1917 roku. Od 1931 roku był proboszczem w Izbicku na Śląsku Opolskim.

 

Ks. prob. Alfons Januszewicz – 1911

Urodził się 26 X 1886 roku w Mysłowicach. Kształcił się w gimnazjum mysłowickim i na uniwersytecie we Wrocławiu, gdzie 23 VI 1911 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Był kapelanem w różnych parafiach górnośląskich. Od 1929 roku był proboszczem w Jedłowniku.

 

Ks. Józef Bara SDB – 1911

Urodził się 17 II 1882 roku w Brzezince. W 1896 roku wyjechał do Lombriasco, a stąd na studia filozoficzne i kursy pedagogiczne do Iwrei. W 1902 roku po złożeniu ślubów zakonnych, wyjechał do Brazylii, poświęcając się pracy misyjnej. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1911 roku. Odtąd pracował w gimnazjum salezjańskim w Pernambuco. W 1921 roku wrócił do kraju i pracował w Lądzie, Różanymstoku i Ostrzeszowie.

 

SŁUGA BOŻY Ks. Paweł Ambroży Barański CSSp – 1910

Urodził się 7 XII 1885 roku w Janowie Miejskim. Wyświęcony na kapłana w 1910 roku w Paryżu. Zmarł 16 VII 1942 roku w Dachau. Od 2003 roku toczy się jego proces beatyfikacyjny.  Więcej informacji w dziale ,,Słudzy Boży pochodzący z parafii”.

 

Ks. Antoni Chlondowski SDB (wł. Antoni Hlond) – 1909

Urodził się 13 V 1884 roku w Kosztowach. W 1896 roku wyjechał do Kolegium Salezjanów w Lombriasco. Studia teologiczne odbył w latach 1900 – 1903 na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Od 1903 roku uczył w gimnazjum salezjańskim w Oświęcimiu muzyki. W 1909 otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1910 – 1911 przebywał na studiach muzycznych w Ratyzbonie. Od 1925 do 1931 był inspektorem polskiej prowincji salezjańskiej w Warszawie. Jest autorem muzyki do śpiewanych w polskich kościołach pieśni Pan zstąpił z nieba oraz Maryjo coś jest w niebie. Zmienił nazwisko by nie kojarzono go z bratem, Augustem – prymasem Polski. Zmarł 13 V 1962 roku w Warszawie.

 

Ks. prob. Paweł Schmidt – 1907

Urodził się 21 V 1881 roku w Mysłowicach. Wyświęcony został 22 VI 1907 roku we Wrocławiu. Był kapelanem w kilku miejscowościach, a od 1932 roku proboszczem w Prężynie na Śląsku Opolskim.

 

Ks. Henryk Wochowski – 1906

Urodził się 12 X 1881 roku. Kształcił się u Misjonarzów w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 21 I 1906 roku. Przez 30 lat był superiorem domu oraz zarządcą parafii w Cacica na Bukowinie.

 

Ks. Rufin Barański – 1906

Urodził się 16 XI 1874 roku w Janowie Miejskim. Odbył studia częściowo w Turynie, a skończył w Ameryce, gdzie też w mieście Detroit w 1906 roku został wyświęcony. Pracował m.in. w Newport w diecezji Cincinnati.

 

SŁUGA BOŻY Ks. August Kardynał Hlond SDB, Prymas Polski – 1905

Urodził się 5 VII 1881 roku w Brzęczkowicach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1905 roku. Zmarł 22 X 1948 roku. Od 1991 roku toczy się jego proces beatyfikacyjny. Więcej informacji w dziale ,,Słudzy Boży pochodzący z parafii”.

 

Ks. Józef Kiera – 1905

Urodził się 6 IV 1881 roku w Mysłowicach. Wstąpił do zakonu śląskich Franciszkanów. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1905 roku. Pracował w śląskiej prowincji Ojców Franciszkanów.

 

Ks. prob. Franciszek Marks (Marx) – 1905

Urodził się 25 X 1880 roku w Mysłowicach. Wyświęcony na kapłana w 1905 roku we Wrocławiu. Jako młody wikary pracował w Katowicach, Chrapkowicach, a następnie we Frankfurcie nad Odrą. W 1910 roku zamianowany kuratusem w Starym Oleśnie, gdzie otrzymał tytuł proboszcza. Pochodził z niemieckiej rodziny, ale bardzo kochał polaków. Parafia w Starym Oleśnie uwielbiała swego proboszcza. Jednak Niemcy oskarżyli go do kurii, że uprawia bolszewicką i komunistyczną agitację. Władza biskupia natychmiast kazała mu się wytłumaczyć. Rozpoczęło się III Powstanie Śląskie. Ksiądz Marks otrzymywał wiele listów z pogróżkami i groźbami. Niemcy spiskowali przeciw niemu. Nadszedł dzień 11 V 1921 roku, kiedy został zamordowany. Przed plebanią zjawili się bojówkarze, wybili drzwi i z sieni oddali strzały do sypialni księdza. Naliczono 32 strzały w drzwiach, ale żadna z kul nie raniła księdza. Na ratunek przybiegły matka i służąca księdza. Obydwie prosiły o litość i miłosierdzie dla kapłana. Ks. Marks nie odezwał się do bandytów ani jednym słowem. Prosił tylko o przyniesienie mu Najświętszego Sakramentu. Gdy przyjmował komunię świętą, jeden z bojówkarzy odezwał się do niego, że nie był jeszcze do komunii wielkanocnej. Ks. Marks namawiał go do spowiedzi, jednak ten go wyśmiał. Zanim zbiry wyprowadziły księdza z plebanii, pożegnał się z matką. Ledwo gdy go wyprowadzono został pobity i skopany. Wypowiedział wtedy słowa: ,,Nie myślałem, że na czarnej polskiej ziemi, tak słodko umierać”. Wywleczono go do lasu i tam zabito. Ciało zakopali w lesie, jednak gdy matka zaczęła go szukać wywieźli je do Kluczborka i spalili w ogniu gazowni. Ks. Marks umarł jako ofiara czystych zasad, umarł z orderem bohaterów i męczenników, umarł jako miłośnik polskiego ludu, umarł ze słowami przebaczenia dla oprawców, a dla nas jako wzór jak należy bronić i poświęcać się dla słusznej sprawy.

 

Ks. prob. Karol Pasternak – 1904

Urodził się 9 XII 1878 roku w Mysłowicach. Wyświęcony na kapłana 21 VI 1904 roku przez kardynała Koppa we Wrocławiu. Od 1914 roku proboszcz w Namysłowie. Brał udział w akcji plebiscytowej, w czasie III Powstania Śląskiego musiał uchodzić z Namysłowa i dostał się do polskiej części Śląska. W 1921 roku osiadł w parafii NSPJ w Rybnej – Strzybnicy. Rok później został tam proboszczem. Zmarł nagle 8 II 1933 roku w Rybnej – Strzybnicy i tam został pochowany.

 

Ks. Ignacy Hlond SDB – 1903

Urodził się w 1879 roku. W 1893 roku wyjechał do Turynu, a po trzech latach zgłosił się na misje do Argentyny. W Ameryce kończył studia filozoficzne i teologiczne. W roku 1903 wyświęcony na kapłana. Pracował w Bernal i Uribellarea. W 1922 roku wrócił do kraju i pracował w zakładach salezjańskich. Zmarł 2 IX 1928 roku w Czerwińsku nad Wisłą.

 

Ks. rektor Wilhelm Szymbor CM – 1903

Urodzony 16 X 1879 roku w Niwce. Ochrzczony w Kościele Mariackim w Mysłowicach. W 1893 roku po ukończeniu szkoły podstawowej w Mysłowicach udał się do Małego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy na Kleparzu w Krakowie. W 1898 roku złożył śluby wieczyste. Święcenia kapłańskie przyjął 5 VII 1903 roku. Pracował m.in. w Niemczech, Danii i Szwecji. Później powrócił do Krakowa gdzie należał do Książęcego Komitetu Pomocy. W latach 1922 – 1928 pracował we Francji. W 1928 roku udał się do Brazylii, by po trzech latach powrócić do Polski. Objął obowiązku superiora domu księży na Stradomiu. Jednocześnie wykładał teologię pastoralną i homiletykę. W latach 1935 – 1939 pełnił obowiązki rektora Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W czasie wojny wykładał tajnie u salwatorianów na Zakrzówku. Następnie został aresztowany i przebywał w obozach w Flossenburgu, Mulsen, Zwickau i Dachau. Po wojnie zamieszkał w Paryżu, następnie powrócił do Krakowa, gdzie zmarł w 1949 roku.

 

Ks. prob. Leon Kaszyca SDB – 1903

Urodził się 22 IV 1878 roku w Brzezince. W 1894 roku wyjechał do Turynu, skąd w 1898 roku został wysłany do Aleksandrii w Egipcie. W 1903 roku otrzymał święcenia kapłańskie, a w 1904 roku wrócił z Egiptu do Małopolski, gdzie pracował w zakładach salezjańskich. W 1917 roku został przyjęty do diecezji wrocławskiej, gdzie był wikariuszem i katechetą. W 1922 roku został proboszczem w Lutomiersku koło Łodzi.

 

Ks. prał. Paweł Knappek – 1903

Urodził się 1 V 1877 roku w Mysłowicach. Święcenia kapłańskie otrzymał 5 VII 1903 roku w Krakowie. W 1908 roku wyjechał do Ameryki i tam pracował w różnych miejscach jak Omacha, Chicago, Newark, Jersey City, Paterson. Następnie został rektorem kościoła św. Kazimierza w Newark. W 1934 roku mianowany prałatem domowym.

 

Ks. Robert Wieczorek SDB – 1902

Urodził się 6 III 1877 roku w Mysłowicach. W 1892 roku wstąpił do Salezjanów w Turynie, a nauki skończył w Meksyku. Dnia 29 V 1902 roku wyświęcony na kapłana. Przez 18 lat pracował w Meksyku. Później posłano go do Stanów Zjednoczonych i tam pracował w Ramsey, New Rochelle i Watsonville. Ks. Robert Wieczorek figuruje również w spisie kapłanów pochodzących z parafii w Radzionkowie. Ks. Jan Kudera utożsamia go jednak z parafią mysłowicką.

 

Ks. Wendelin Cichy – 1901

Urodzony w Mysłowicach mniej więcej od 1875 do 1877 roku. Wyświęcony prawdopodobnie w 1901 roku. Pracował w Buenos Aires w Argentynie, a później w Montevideo. Zmarł około 1935 roku.

 

Ks. dziek. Jan Kudera – 1901

Urodził się 18 VI 1872 roku w Mysłowicach. Na kapłana wyświęcony we Wrocławiu 22 VI 1901 roku. W 1920 roku został proboszczem w Brzezince. W 1926 roku został dziekanem dekanatu mysłowickiego. W 1927 roku był administratorem rodzimej parafii NSPJ w Mysłowicach. W 1940 roku zmuszony do opuszczenia Brzezinki. Zmarł w Bieruniu Starym w 1942 roku. Autor wielu książek z zakresu historii Mysłowic, m.in. ,,Historia parafii mysłowickiej” i ,,Kapłani pochodzący z parafii mysłowickiej”.

 

Ks. Karol Jamrozy SDB – 1900

Urodził się 7 IX 1875 roku w Brzezince. W 1893 roku udał się do Turynu, gdzie ukończył studia filozoficzne. Święcenia kapłańskie otrzymał 1 IV 1900 roku. Pracował w różnych placówkach salezjańskich we Włoszech, później udał się do St. Paulo w Brazylii. W 1921 roku wrócił do kraju i pracował w polskiej prowincji salezjańskiej.

 

Ks. Antoni Howaniec – 1897

Urodził się 18 VII 1857 roku w Janowie. W 1889 roku wyjechał do Rzymu, gdzie na Uniwersytecie Gregoriańskim studiował filozofię i teologię. Następnie wstąpił do seminarium duchownego w Segni. Otrzymał święcenia kapłańskie 12 VI 1897 roku w Segni. W 1900 roku zachorował na malarię. Po wyzdrowieniu powrócił na Górny Śląsk. Pracował jako wikariusz w Goduli i Pilchowicach. W 1901 roku powrócił do Włoch, gdzie kontynuował studia. W 1904 roku powrócił do Polski. Pracował m.in. w Broszycach, we Wrocławiu i w Jełowej. W czasie III Powstania Śląskiego ukrył się w Bogucicach. W 1923 roku został wikarym w Skrzyszowie, a później w Brzezinach Śląskich. W 1929 roku został inkardynowany do diecezji katowickiej. Zmarł 23 XI 1930 roku w Hajdukach Wielkich i tam został pochowany.

 

Ks. August Cichy – 1895

Urodził się prawdopodobnie w 1871 roku w Mysłowicach. Wstąpił do zakonu we Włoszech, gdzie wyświęcony został w 1895 roku.

 

Ks. prob. August Wiatrek – 1895

Urodził się 8 VIII 1866 roku w Brzęczkowicach. Wyświęcony na kapłana 10 VIII 1895 roku w Rzymie. W 1903 roku został proboszczem w Loinersdorf w archidiecezji wiedeńskiej. W 1925 roku został proboszczem w Deutsch Altenberg w tej samej diecezji. Zmienił nazwisko z Wiatrek na Windhen.

 

Ks. prob. Franciszek Adamek – 1892

Urodził się 13 XI 1866 roku w Mysłowicach. Wyświęcony na kapłana 15 VI 1892 roku. Od 1901 do 1913 roku był proboszczem parafii św. Marii Magdaleny w Chorzowie. Zmarł w 1913 roku.

 

Ks. prob. Juliusz Papoń – 1891

Urodził się 7 IV 1867 roku w Janowie Miejskim. Studiował we Francji i w 1891 roku przyjął święcenia kapłańskie w Paryżu. Natychmiast wyjechał do Ameryki i tam w kościele św. Jana w Menominee (w stanie Michigan) odprawił swoją Mszę prymicyjną. W 1892 roku, w wieku 25 lat został proboszczem parafii św. Wojciecha w Menominee, gdzie zbudował kościół i plebanię. Zmarł 4 IV 1917 roku.

 

Ks. Jan Chryzostom Sitko – 1890

Urodził się 18 I 1865 roku w Brzezince. Wstąpił w 1884 roku do nowicjatu Jezuitów. Pracował w Brazylii gdzie zmarł w 1916 roku.

 

Ks. dziek. Artur Olbrich – 1887

Urodził się 7 VI 1864 roku w Brzezince. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 VI 1887 roku. Był kapelanem w Żorach, Królewskiej Hucie, a następnie duszpasterzem w Zakładzie Poprawczym w Świdnicy. Od 1907 roku był proboszczem w Kaltenbrunn, a od 1914 roku proboszczem w Naunburgu. Umarł w Karłowicach pod Wrocławiem jako emerytowany proboszcz i honorowy dziekan w 1930 roku.

 

Ks. prob. Michał Pypłacz – 1878

Urodził się 28 IX 1851 roku w Brzęczkowicach. Wstąpił do zakonu przyjmując imię Kolumban. Wyświęcony w 1878 roku. W 1883 roku opuścił zakon udając się do Ameryki Północnej. Tam osiadł jako proboszcz polskiej parafii św. Józefa w Chicago. Zmarł w 1920 roku.

 

Ks. dziek. Tomasz Dudek – 1875

Urodził się 10 II 1849 roku na Stawiskach. Wyświęcony 5 VII 1875 roku. Pracował na Śląsku Cieszyńskim. W 1891 roku został administratorem w Cieszynie. W 1893 roku został proboszczem w Boguminie. W 1907 roku mianowany dziekanem dekanatu frysztackiego, inspektorem szkolnym, radcą duchownym i sędzią prosynodalnym. Zmarł 21 IX 1925 roku.

 

Ks. prob. Wincenty Bożek – 1852

Urodził się 2 XI 1826 roku w Brzęczkowicach. Jako student był członkiem towarzystwa literacko-słowiańskiego we Wrocławiu. Wyświęcony na kapłana 1 VII 1852 roku. Był kapelanem w Mikołowie i Tychach. Został proboszczem w Suszcu. Zmarł 10 V 1861 roku.

Informujemy, że witryna www.nspjmyslowice.pl używa tzw. plików cookies. Wykorzystywane są one do prowadzenia statystyk odwiedzin oraz w celu dostosowania wyglądu strony do danego użytkownika. Korzystanie z naszej witryny bez stosownych zmian ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.