ARI Image Slider

Kapłani wyświęceni w czasie przynależności parafii do diecezji katowickiej (od 1925 roku)

Kapłani pochodzący z parafii mysłowickiej, wyświęceni w czasie jej przynależności do diecezji katowickiej (od 1925 roku).


Kolejność kapłanów od dnia dzisiejszego do 1925 roku

 

Patrząc na okres od powstania diecezji katowickiej (od 1925) w parafii mysłowickiej zrodziło się 66 powołań kapłańskich. Stawia to naszą parafię na pierwszym miejscu z wszystkich parafii diecezji katowickiej. Na drugim miejscu pod względem ilości kapłanów pochodzących z parafii w okresie od 1925 roku jest parafia Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach (64 kapłanów).

Widzimy, że z ziemi mysłowickiej wyszło wielu znamienitych kapłanów, wielu z nich udało się do pracy zagranicę, niektórzy cierpieli i ginęli w imię wartości. Wobec dwóch kapłanów naszej parafii toczą się procesy beatyfikacyjne.

 

Ks. Adrian Łukowicz – 2015

Urodził się 9 V 1988 roku. Uczęszczał do Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Diecezji Sosnowieckiej w Krakowie (ostatnie dwa lata po przeniesieniu w Częstochowie). Wyświęcony na kapłana 23 V 2015 roku w Sosnowcu. W latach 2015-2019 posługiwał w parafii w Dąbrowie Górniczej – Gołonogu. Od 2019 roku jest wikariuszem w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Osiedlu Stałym w Jaworznie.

 

Ks. Marcin Żelazny – 2003

Urodzony 26 XI 1977 w Jaworznie. Przyjął święcenia kapłańskie 10 V 2003 w Katowicach. Po święceniach pracował w Hołdunowie. W 2005 roku podjął posługę w Czechach najpierw jako wikariusz, a później proboszcz. Zmarł tamże 28 XII 2018. Pochowany 12 I 2019 na starym cmentarzu parafialnym przy ul. Mikołowskiej w Mysłowicach.

 

Ks. Łukasz Trocha – 2000

Urodził się w Mysłowicach. Studiował w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 2000 roku przyjął święcenia kapłańskie. Obecnie pracuje w parafii św. Róży z Limy w Parkville na Brooklynie.

 

Ks. Marek Kardaczyński – 1999

Urodził się 8 V 1969 roku w Katowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 15 V 1999 roku. Pracował jako wikariusz m.in. w Rydułtowach – Orłowcu i Siemianowicach Śląskich. Obecnie pracuje w Czechach.

 

Ks. prob. Ireneusz Brach – 1997
Urodzony 8 II 1972 roku w Katowicach. Wyświęcony na kapłana 10 V 1997r. Pracował m.in. w Rudzie Śląskiej i Radzionkowie. Obecnie jest proboszczem w jednej z francuskich parafii.

 

Ks. prob. Bogdan Kornek – 1994

Urodził się 7 III 1968 roku w Katowicach-Janowie. Wyświęcony na kapłana 14 V 1994 roku w Katowicach. Pełnił funkcję archidiecezjalnego duszpasterza ministrantów, był członkiem komisji liturgicznej, dyrektorem ośrodka rekolekcyjnego w Brennej oraz kapelanem szpitalnym w Siemianowicach Śląskich. Obecnie jest proboszczem parafii p.w. Św. Brata Alberta w Jastrzębiu Zdroju.

 

Ks. Krzysztof Brach – 1994

Wyświęcony na kapłana 14 V 1994 roku w Katowicach.

 

Ks. Piotr Sikora – 1994

Wyświęcony na kapłana 14 V 1994 roku w Katowicach.

 

Ks. dr Tomasz Seweryn – 1992

Urodził się 12 II 1967 roku w Mysłowicach. Wyświęcony na kapłana 16 V 1992 roku w Katowicach. Pełnił posługę wikariuszowską w kilku parafiach diecezji katowickiej, a następnie pracował w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. W latach 2020-2021 był administratorem parafii Św. Anny w Katowicach – Janowie.

 

o. Jędrzej Bednarz OCD – 1992

Wyświęcony na kapłana w 1992 roku. Od wielu lat pełni posługę we Włoszech.

 

Ks. kan. dziek. dr Damian Wojtyczka – 1988

Urodził się 13 IX 1962 roku w Mysłowicach. W latach 1981-1988 studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 14 V 1988 roku w Katowicach. Pracował jako wikariusz w Rybniku, Czarnym Lesie, Czerwionce, Chorzowie i Katowicach-Brynowie. W 2003 roku został członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej. Od 2005 roku jest proboszczem parafii św. Wojciecha w Radzionkowie. Pełni również funkcję dziekana dekanatu Piekary Śląskie. Od 2020 roku kanonik honorowy kapituły katedralnej w Katowicach.

 

Ks. prob. Józef Włosek – 1988

Urodził się 18 III 1962 roku w Siemianowicach Śląskich. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 V 1988 roku w Katowicach. Był wikariuszem w Katowicach-Załężu i Tychach. W 1997 roku został budowniczym i proboszczem kościoła Św. Rodziny w Tychach. W 2008 roku został mianowany proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach.

 

Ks. prob. Stanisław Jaromin – 1987

Urodzony 26 XI 1959 roku w Mysłowicach. Wyświęcony na kapłana 31 I 1987 roku w Katowicach. Od 2008r. proboszcz w  parafii Wniebowzięcia NMP w Goławcu.

 

Ks. prob. dr Andrzej Kołek – 1986

Urodził się 12 VI 1960r. w Mysłowicach. W latach 1979-1984 studiował teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Święcenia kapłańskie przyjął 27 III 1986r. w Katowicach. W latach 1986-1990 pracował jako wikariusz w parafii św. Jana i Pawła w Katowicach-Dębie, dojeżdżając jednocześnie do Krakowa na studia licencjackie. W latach 1990-1995 odbył studia specjalistyczne z homiletyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1995r. obronił doktorat. W latach 1995-2004 był wikariuszem w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Od 2001 do 2012r. był misjonarzem archidiecezjalnym. Od 2005 do 2012r. był rezydentem w Lędzinach. Od 29 VII 2012r. jest proboszczem parafii NMP Uzdrowienia Chorych w Bojszowach Nowych. Wykłada homiletykę w Kolegium Dominikańskim w Krakowie, oraz w Seminarium Zakonnym w Panewnikach.

 

Ks. kan. prob. Teodor Bartecki – 1985

Wyświęcony na kapłana w 1985 roku. Proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Łańcuchowie (diecezja lubelska) oraz kanonik kapituły katedralnej w Lublinie.

 

Ks. kan. prob. Tadeusz Kolon – 1984

Urodzony 1 II 1957 roku w Mysłowicach. Wyświęcony na kapłana 27 V 1984 roku w Lęborku. W latach 1990 – 2021 proboszcz w Wielkim Buczku (diecezja bydgoska). Był kanonikiem kapituły katedralnej w Bydgoszczy. Zmarł 3 I 2021 roku w Wielkim Buczku.

 

Ks. Damian Psota – 1984

Wyświęcony na kapłana w 1984 roku.

 

Ks. Henryk Dąbrowski BJ – 1983

Wyświęcony na kapłana w 1983 roku.

 

Ks. Benedykt Zowada – 1983

Urodził się 7 V 1955 roku w Siemianowicach Śląskich. Wyświęcony na kapłana 31 III 1983 roku w Katowicach. W latach 1987-1990 pracował na misjach w Zambii. Przez wiele lat sprawował funkcję kapelana hospicjum w Katowicach.

 

Ks. kan. prob. Andrzej Papoń – 1974

Urodził się 10 III 1949 roku w Mysłowicach. Wyświęcony na kapłana w 1974 roku. Proboszcz w parafii św. Bartłomieja Apostoła w Hażlach (diecezja bielsko-żywiecka).

 

Ks. prob. Adam Zowada – 1972

Urodził się 24 XII 1947 roku w Siemianowicach Śląskich. Ochrzczony w kościele parafialnym NSPJ w Mysłowicach. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Bednorza w dniu 30 II 1972r. Był wikariuszem w Bielszowicach, Chorzowie Starym, Giszowcu i Piasku. W 1982r. został proboszczem w Piasku. Od 1990r. był proboszczem w parafii św. Cyryla i Metodego w Załęskiej Hałdzie. W 1991r. był tymczasowym administratorem parafii w Wiśle Małej. Zmarł 28 X 1991r. w Katowicach. Pogrzeb odbył się w kościele NSPJ w Mysłowicach dnia 31 X 1991r. Pochowany na Nowym Cmentarzu Parafialnym w Mysłowicach.

 

Ks. prał. kan. Paweł Grządziel – 1970

Urodził się 23 V 1944 roku w Gliwicach. Święcenia kapłańskie otrzymał 26 III 1970 roku. Posługę kapłańską pełnił w Olzie, Łaziskach Górnych, Bielsku Białej, Michałkowicach, Dąbrówce Wielkiej i Rybniku. W latach 1984-2000 był proboszczem parafii w Ogrodzonej. W latach 2000-2014 był proboszczem w Mazańcowicach. Zmarł 31 VII 2016 roku.

 

Ks. Emanuel Pawlik BJ – 1965

Wyświęcony na kapłana w 1965r.

 

Ks. dr Jan Sklorz – 1963

Wyświęcony na kapłana w 1963r.

 

Ks. prob. Jan Teska – 1962

Wyświęcony na kapłana w 1962r. Był m.in. proboszczem parafii w Marklowicach.

 

Ks. Karol Lelonek – 1962

Urodził się w 1937 roku w Mysłowicach. Wyświęcony na kapłana w 1962r. Zmarł w 1973r. i został pochowany w kaplicy na Starym Cmentarzu Parafialnym w Mysłowicach.

 

Ks. prob. Józef Kupka – 1962

Urodził się 16 XI 1937r. w Mysłowicach. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 VI 1962r. w Katowicach, z rąk biskupa Herberta Bednorza. Jako wikariusz pracował w Jastrzębiu-Zdroju, na Załęskiej Hałdzie, w Bieruniu Nowym, w Bielsku-Białej, w Kończycach Małych i Chełmie Śląskim. W 1980r. został proboszczem parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Bojszowach. Dzięki jego staraniom wybudowano nowy kościół w Jedlinie. W 2003r. przeszedł na emeryturę.

 

o. Adam Patalong OFMConv – 1961

Wyświęcony na kapłana w bazylice dominikanów w Krakowie 15 VI 1961r. Święceń udzielił mu biskup Julian Groblicki. Pracował m.in. w Niemczech.

 

Ks. Jerzy Morkis CM – 1961

Wyświęcony na kapłana w 1961r. Pracował m.in. w Brazylii.

 

Ks. Zygmunt Pytlik SDS – 1960

Wyświęcony na kapłana w 1960r. Był wikariuszem m.in. w parafii NMP Królowej Świata w Bielsku-Białej.

 

Ks. Józef Meisel MSF – 1960

Wyświęcony na kapłana w 1960r.

 

Ks. Marian Mamet SDB – 1959

Urodził się 31 I 1931r. w Mysłowicach. Wstąpił do zakonu w 1949r. Święcenia kapłańskie przyjął 20 VI 1959r. w Oświęcimiu. Zmarł w 2002r. w Sycowie.

 

Ks. prob. Paweł Hahn – 1958

Urodził się 5 VI 1935r. w Giszowcu. Uczęszczał do Niższego Seminarium Duchownego św. Jacka w Katowicach. Następnie studiował w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Wyświęcony na kapłana 22 VI 1958r. w Katowicach. Pracował w parafiach w Krzyżkowicach, a następnie w Rybniku. W latach 1971-1978 był proboszczem w Krzyżkowicach. W 1978r. został proboszczem w Ogrodzonej (dekanat cieszyński). Po trzech latach ze względu na chorobę zrezygnował z probostwa. Zamieszkał w Lędzinach, gdzie otrzymał w 1990r. rektorat kościoła w Górkach. Zmarł 15 XII 1992r. Pogrzeb odbył się w Lędzinach-Górkach.

 

Ks. Zygmunt Olesiński SDB – 1957

Urodził się 27 IV 1931r. w Mysłowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 24 VI 1957r. w Krakowie. Posługiwał w parafiach salezjańskich. Gdy opuścił zakon i stał się kapłanem diecezjalnym pracował w diecezji Trier w Niemczech. Zmarł 9 II 2007r. Pochowany został na Starym Cmentarzu Parafialnym w Mysłowicach.

 

Ks. Andrzej Laskowski SDB – 1957

Urodził się 9 XI 1929r. w Mysłowicach. Do zakonu wstąpił w 1948r. Święcenia kapłańskie przyjął 24 VI 1957r. w Krakowie. Zmarł w 2003r. we Wrocławiu.

 

Ks. Alfred Barczyk SCJ – 1957

Wyświęcony na kapłana w 1957r.

 

Bp dr Janusz Zimniak – 1956

Urodził się 6 IX 1933r. w Tychach. Dwa lata później jego rodzina osiedliła się w Mysłowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 9 IX 1956r. w Katowicach. Jako wikariusz pracował w Jejkowicach, Bielsku-Białej, Pawłowie i Bieruniu Starym. W 1966r. powierzono mu funkcję wizytatora nauki religii oraz diecezjalnego duszpasterstwa młodzieży męskiej. W latach 1969-1972 studiował w Brukseli, gdzie uzyskał tytuł licencjata. Po powrocie wykładał w seminarium. Był Sekretarzem Pierwszego Synodu Diecezji Katowickiej. W 1979r. obronił doktorat na KUL-u i objął funkcję wicerektora seminarium. 2.09.1980r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji katowickiej oraz biskupem tytularnym Polignano. Konsekracja biskupia odbyła się 4 XI 1980r. w katowickiej katedrze. 25 III 1992r. został mianowany biskupem pomocniczym nowopowstałej diecezji bielsko-żywieckiej. W 2010r. przeszedł na emeryturę.

 

Ks. prob. Zygmunt Podlejski – 1956

Urodził się 27 IV 1933r. w Mysłowicach. Studiował w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Wyświęcony na kapłana 24 VII 1956r. w Katowicach. Pracował m.in. w Miedźnej, Chorzowie, Bielsku-Białej, Jastrzębiu-Zdroju, Gierałtowicach i Stanowicach. W 1988r. osiedlił się w Austrii i mieszka tam do dnia dzisiejszego. Autor licznych publikacji.

 

Ks. Szczepan Brzezina BJ – 1956

Wyświęcony na kapłana w 1956r.

 

Ks. Tadeusz Krzemiński BJ – 1956

Wyświęcony na kapłana w 1956r.

 

Ks. Jan Pless SDB – 1956

Wyświęcony na kapłana w 1956r.

 

Ks. prob. Henryk Bednarczyk – 1955
Urodził się 9 XII 1929r. w Brzęczkowicach. W latach 1950-1955 studiował w Śląskim Seminarium Duchownym. Wyświęcony na kapłana 9 VI 1955r. w krypcie budowanej katedry Chrystusa Króla w Katowicach. Jako wikariusz pracował w parafiach NSPJ w Murckach, św. Michała Archanioła w Orzegowie i św. Apostołów Piotra i Pawła w Woszczycach. Następnie zlecono mu budowę kościoła w Gardawicach, gdzie w 1981 roku został proboszczem. W 1998r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Brzęczkowicach. Zmarł 16 XI 2005r. i został pochowany w Gardawicach.

 

Ks. dr Marian Zielniok – 1955

Urodził się 10 II 1930r. w Pawłowie. Gdy miał kilka lat, jego rodzice przeprowadzili się do Brzezinki. Święcenia kapłańskie przyjął 5 VI 1955r. Zaraz po święceniach został wysłany na studia z psychologii pedagogicznej i rozwojowej. W 1958r. uzyskał licencjat z filozofii. W 1994r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych na Politechnice Śląskiej. Był wykładowcą psychologii i metafizyki. Jego wielką pasją była architektura sakralna. Był referentem w kurii, a w czasie Pierwszego Synodu Diecezji Katowickiej był rzeczoznawcą w zakresie sztuki sakralnej. W latach 1989-1994 był członkiem Komisji Episkopatu d.s. Budowy Kościołów oraz konsultorem Rady Episkopatu Polski d.s. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. Od 1998 roku mieszkał w Domu Księży Emerytów w Katowicach. Zmarł 22 III 2000r. Pochowany w Brzezince.

 

Ks. prob. Bogusław Ochwał – 1954

Urodził się 24 VIII 1928r. w Mysłowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 29 VI 1954r. w Piekarach Śląskich. Pracował jako wikariusz w Katowicach-Ochojcu, Brzęczkowicach, Kostuchnie, Brzezince (będąc równocześnie katechetą w Szkole Górniczej w Wesołej), Lublińcu, Olszynie i Herbach Śląskich. Od 1969 do 1994 roku był proboszczem w Katowicach-Józefowcu. Później pracował w Gernsheim w Niemczech. Zmarł 16 XII 1997r. w Gernsheim. Pochowany został w Józefowcu.

 

Ks. Stefan Kucharczyk – 1954

Wyświęcony na kapłana w 1954r.

 

Ks. prob. Tadeusz Michalik – 1953

Urodził się 26 VI 1924r. w Mysłowicach. W czasie wojny ukończył szkołę podoficerską i został starszym strzelcem. W 1948 roku wstąpił do seminarium. Święcenia kapłańskie przyjął 28 VI 1953r. w kolegiacie Wszystkich Świętych w Krakowie z rąk biskupa F. Jopa. Jako wikariusz pracował w parafiach Nawiedzenia NMP w Brzezince, MB Bolesnej w Brzęczkowicach, NSPJ w Chorzowie-Batorym, MB Bolesnej w Rybniku, Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Tychach oraz św. Jana i Pawła w Katowicach-Dębie. W 1966r. został proboszczem w Jaworzu. W 1979r. został proboszczem w Lasowicach. Zmarł nagle 14 III 1984r. w Katowicach. Pochowany w Lasowicach.

 

Ks. Zenon Dzieża – 1952

Wyświęcony na kapłana w 1952r.

 

Ks. Antoni Palka – 1951

Wyświęcony na kapłana w 1951r.

 

Ks. Franciszek Cyroń SDB – 1948

Urodził się 4 V 1916r. w Chełmie Wielkim k. Mysłowic. Wstąpił do zakonu w 1935 roku. Wyświęcony na kapłana 18 XII 1948r. w Krakowie. Zmarł w 1994r. w Twardogórze.

 

Ks. prob. Antoni Lichota SDB – 1947

Urodził się 29 XII 1918r. w Mysłowicach. Wstąpił do zakonu w 1937r. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 VI 1947r. w Madrycie. Proboszcz parafii NMP Wspomożycielki Wiernych w Kamyku. Zmarł 6 VIII 1999r. w Katowicach.

 

Ks. kan. prob. Jan Kapołka – 1945

Urodził się 24 VI 1919r. w Mysłowicach. W 1938r. wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, a po jego zamknięciu studiował w Widnawie, Fuldzie i Wiedniu. Święcenia kapłańskie przyjął 22 XII 1945r. w Krakowie. Od 1946 był wikarym w Krasowach, a później katechetą w Liceum w Mysłowicach. Później był wikariuszem w parafiach św. Andrzeja Boboli w Wirku, św. Anny w Janowie, Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich i św. Marii Magdaleny w Tychach. W 1957 roku biskup zlecił mu budowę kościoła św. Jana Chrzciciela w Tychach. W 1963 roku został proboszczem w Czernicy. W 1995r. mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Katowicach. Zmarł 12 I 2001r. i został pochowany w Czernicy.

 

Ks. Adam Laskowski SDB – 1944

Urodził się 27 VII 1916r. w Łoniowach. Wstąpił do zakonu w 1935 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 11 VI 1944r. w Krakowie. Zmarł w 1980r. w Krakowie.

 

Ks. Jan Wurcel SDB – 1944

Wyświęcony na kapłana w 1944r.

 

o. Cyprian Jerzy Rozmus OFM – 1940

Wyświęcony na kapłana w 1940r.

 

Ks. prob. Wilhelm Wrona – 1939

Urodził się 24 X 1914r. w Mysłowicach. Studia teologiczne i formację seminaryjną rozpoczął w 1935r. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 XI 1939r. w kaplicy Kurii Diecezjalnej w Katowicach, z rąk biskupa S. Adamskiego. Pracował w Rybej k. Tarnowskich Gór i w Rybniku. Powołany został do wojska niemieckiego. Przebywał we Francji, Jugosławii, Albanii, Rumunii i Austrii. Został wzięty do niewoli amerykańskiej. W 1946r. powrócił do Polski i trafił do parafii w Pawłowicach Śląskich. Następnie pracował w parafii św. Jadwigi w Chorzowie. W 1949r. trafił do Parafii Mariackiej w Katowicach, później do Szopienic i do Bykowiny. Później został proboszczem w Katowicach-Dębie. Zmarł 18 IV 1999r. w Chorzowie i tam został pochowany.

 

Ks. prof. Wilhelm Nocoń SDB – 1938

Urodził się 30 III 1915r. w Brzęczkowicach, był synem siostry kardynała Hlonda. Wstąpił do Niższego Seminarium Salezjańskiego w Daszawie. Później studiował w Marszałkach i Pogrzebieniu. W 1935r. złożył wieczystą profesję. Został wysłany do Rzymu gdzie uzyskał tytuł doktora teologii. Święcenia kapłańskie otrzymał 18 XII 1938r. Po powrocie został nauczycielem i wykładowcą najpierw w Krakowie, a następnie w Marszałkach. W 1951r. przeprowadził przewód doktorski na UJ. Pełnił obowiązki rektora Wyższego Seminarium Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie i wykładał dogmatykę. Zmarł 28 VII 1984r. w szpitalu w Jastrzębiu. Jego zwłoki zostały złożone w grobowcu ks. Ignacego Hlonda, jego wuja, na cmentarzu w Mysłowicach.

 

Ks. prob. Józef Lichota SDB – 1937

Urodził się 23 III 1905r. w Chełmie Wielkim k. Mysłowic. Wstąpił do zakonu w 1927 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 24 VI 1937r. w Krakowie. Był proboszczem parafii św. Stanisława w Białej k. Częstochowy. Zmarł w 1988 roku w Kielcach.

 

Ks. dziek. Teodor Lichota – 1936

Urodził się 22 X 1910r. w Chełmie Wielkim k. Mysłowic. W latach 1931-1936 studiował w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 VI 1936r. Był wikarym m.in. w Lublińcu, Świętochłowicach, Rychwałdzie, Katowicach-Załężu i Cieszynie. Od 1953r. był administratorem, a od 1958r. proboszczem w Woźnikach. W 1960r. mianowany dziekanem dekanatu jędrysko-kaletańskiego. Był wielokrotnie szykanowany przez władze komunistyczne m.in. za sprzeciwienie się usunięcia religii ze szkół. W 1977r. został przeniesiony na emeryturę. Do 2000r. mieszkał w Woźnikach, a następnie przeniósł się do Domu Księży Emerytów w Katowicach. Zmarł 17 XII 2003r. Pochowany na cmentarzu w Woźnikach.

 

Ks. prob. Klemens Kosyrczyk – 1936

Urodził się 26 VIII 1912r. w Mysłowicach. Studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 28 VI 1936r. z rąk biskupa S. Adamskiego. Po święceniach rozpoczął studia w Wyższej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie. Od 1937 roku pracował jako wikariusz w parafii św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym. W kwietniu 1940r. został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau oraz w Gusen. Po powrocie pod koniec 1940 roku pracował w parafiach św. Antoniego w Rybniku, Knurowie, Krywałdzie i w Nierodzimiu. Był również przez krótki okres zastępcą proboszcza w Wodzisławiu Śląskim oraz w Rudzie Śląskiej. W 1950r. został substytutem w Murckach, a następnie administratorem w Wełnowcu. Od 1953r. proboszcz w Istebnej, a od 1957r. w parafii św. Józefa w Rudzie Śląskiej. W 1963r. otrzymał probostwo w Jejkowicach. Był również redaktorem ,,Gościa Niedzielnego”. Zmarł w 1975r. w Chorzowie. Pochowany na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza w Katowicach.

 

Ks. kan. Edmund Palewodziński – 1934

Urodził się 22 XI 1908 roku w Mysłowicach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1934 roku w Poznaniu. W tym samym roku został wikariuszem bazyliki gnieźnieńskiej, pełnił także funkcję notariusza w Kurii Metropolitalnej. W 1941 roku został aresztowany przez gestapo i więziony w Szczyglinie. Trzy dni później osadzono go w obozie koncentracyjnym w Oranienburg-Sachsenhausen, a 13 grudnia 1940 r. przetransportowano go do Dachau. W obozie był poddawany eksperymentom medycznym. W 1945 r. VII Armia Amerykańska gen. Pattona wyswobodziła ks. Palewodzińskiego. Wkrótce potem zlecono mu funkcję delegata Misji Katolickiej w Paryżu w Związku Byłych Więźniów Politycznych. W 1947 r. został penitencjarzem przy bazylice gnieźnieńskiej. Od 1950 r. włączył się w działalność Archidiecezjalnej Komisji do Spraw Budowy i Konserwacji Kościołów i Budynków Kościelnych. Przez wiele lat w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym wykładał konserwację zabytków. W 1952 r. otrzymał tytuł kanonika gremialnego kolegiaty w Kruszwicy. W 1958 r. z nominacji kard. Stefana Wyszyńskiego został kanonikiem gremialnym Kapituły Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie. Rok później został egzaminatorem prosynodalnym, a w 1962 r. egzaminatorem synodalnym. 1 I 1988 r., w wieku 80 lat, przestał pracować w Kurii Metropolitalnej i przeszedł na emeryturę. Rok później został kustoszem Kapituły Prymasowskiej. Zmarł 13 X 2001 roku w Gnieźnie. Po Mszy pogrzebowej w katedrze prymasowskiej trumna została złożona na cmentarzu św. Piotra w Gnieźnie.

 

Ks. Alfons Feliks Kulpa – 1934

Urodził się 14 V 1907 roku w Mysłowicach. Wyświęcony na kapłana 3 VI 1934 roku w Krakowie. Pracował m.in. w Rumunii.

 

Ks. kan. Franciszek Winczowski – 1932

Urodził się 19 IX 1905 roku w Mysłowicach. Bezpośrednio po maturze zapisał się na Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po trzech latach zmienił kierunek na teologię. Święcenia kapłańskie przyjął 26 VI 1932 roku w konkatedrze Piotra i Pawła w Katowicach. Pracował jako wikariusz w kilku parafiach diecezji katowickiej. W czasie wojny pracował jako katecheta w Słowenii. W 1941 roku udał się na Bliski Wschód. Od 1942 do 1947 roku pracował w Ugandzie. W 1950 roku znalazł się w Wielkiej Brytanii. Tam pozostał już do końca życia. W 1963 roku został radcą duchownym, a w 1968 roku kanonikiem kapituły katedralnej. Zmarł 12 V 1974 roku w Stratford on Avon.

 

Ks. dziek. Emanuel Mól – 1931

Urodził się 19 III 1907 roku w Mysłowicach. Studiował w Krakowie i 21 VI 1931 roku został wyświęcony przez bp Adamskiego w konkatedrze Piotra i Pawła w Katowicach. Jako wikariusz pracował m.in. w Kościele Mariackim w Katowicach, gdzie wówczas proboszczem był ks. Emil Szramek. W 1957 roku został proboszczem w Bełku, a później dziekanem honorowym. Zmarł w 1968 roku.

 

Ks. Ludwik Kosyrczyk – 1931

Urodził się 9 IV 1906r. w Mysłowicach. Studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 VI 1931r. Pracował w Brzezinach Śląskich, a później w Piekarach. Był katechetą w Szarleju. W czasie wybuchu wojny był lokalistą w Jaśkowicach. W 1940 roku przeniósł się do Mysłowic, tam doręczono mu nakaz by opuścił Śląsk i udał się do Generalnej Guberni. Zatrzymał się w Krakowie gdzie co trzeci dzień musiał zgłaszać się w gestapo. Następnie udał się do Łagowa w diecezji sandomierskiej. W styczniu 1942r. zachorował na grypę i zaczął niedomagać. Zmarł 15 IX 1942r. w szpitalu w Puławach. Dzień po jego śmierci zjawiło się gestapo by go aresztować. Pogrzeb odbył się w Łagowie.

 

Ks. prał. kan. dr Walery Jasiński – 1928

Urodził się 21 II 1904r. w Koszalinie. W 1908r. jego rodzice przeprowadzili się do Mysłowic. W 1923r. wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, a później Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie gdzie zdobył tytuł doktora w zakresie teologii dogmatycznej. Wyświęcony na kapłana 14 X 1928r. Po powrocie z Rzymu w 1929r. został mianowany wikariuszem w Katowicach-Dębie. W 1933r. został ojcem duchownym w seminarium w Krakowie. W 1939r. za zgodą kurii wyjechał do USA. Pracował m.in. w Detroit i Orchard Lake, a także w Windsor w Kanadzie. W 1958 roku mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Katowicach, a w 1963 roku został prałatem domowym Jego Świątobliwości. Zmarł 19 XI 1981r. w Orchard Lake. Pochowany trzy dni później na cmentarzu Grobu Pańskiego w Southfield.

 

Ks. Ludwik Rupala SDB – 1926

Urodził się 4 VI 1888 roku. W 1910 roku wstąpił do zgromadzenia salezjańskiego. Podczas wojny walczył na froncie zachodnim i ciężko ranny dostał się w beznadziejnym stanie do szpitala we Francji, gdzie odzyskał zdrowie. Po skończeniu wojny przeniósł się do Krakowa na studia filozoficzne. W 1926 roku otrzymał święcenia kapłańskie i podjął pracę w Łodzi. Zmarł w 1971 roku w Sokołowie Podlaskim.

 

Ks. Ryszard Cichy – 1926

Urodził się 15 II 1903r. w Mysłowicach. W 1921r. ukończył Gimnazjum Państwowe w Mysłowicach. Rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1924r. wstąpił w do seminarium w Krakowie i kontynuował studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Święcenia kapłańskie przyjął 20 III 1926r. w konkatedrze św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk biskupa Augusta Hlonda. Po święceniach pracował w parafii św. Klemensa w Miedźnej, gdzie zastępował proboszcza. Później pracował w parafii św. Pawła w Nowym Bytomiu oraz Św. Krzyża w Siemianowicach. W 1932 roku został powołany na redaktora pisma ,,Sonntagsbote” oraz Generalnego Sekretarza Związku Młodzieży Niemieckiej. Zmarł 2 IV 1933r. w Katowicach. Pochowany na Nowym Cmentarzu Parafialnym przy ul. Mikołowskiej w Mysłowicach.

 

Informujemy, że witryna www.nspjmyslowice.pl używa tzw. plików cookies. Wykorzystywane są one do prowadzenia statystyk odwiedzin oraz w celu dostosowania wyglądu strony do danego użytkownika. Korzystanie z naszej witryny bez stosownych zmian ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.