ARI Image Slider

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

„Dynamizm Bożej Miłości"

„Zesłanie Ducha Świętego, największa po Zmartwychwstaniu uroczystość w Kościele Chrystusowym, jest zarazem świętem najbardziej współczesnym i aktualnym na dziś. Gdy rozważymy inne tajemnice wiary świętej, stwierdzamy to, co było, lub oczekujemy na to, co będzie. Na przykład w uroczystość Wielkanocy radujemy się faktem Zmartwychwstania Chrystusa i ożywiamy w sobie nadzieję na nasze zmartwychwstanie. Natomiast uroczystość Zesłania Ducha Świętego jest nie tylko pamiątką tego, co było ongiś w Wieczerniku, gdy Duch Święty zstąpił na Apostołów, zebranych razem z Maryją i niewiastami, ale jest świętem zawsze aktualnym. Czcimy w nim bowiem to, co nieustannie staje się w Kościele i co nie może się nie stawać, ponieważ jest wyrazem obecności wśród nas mocy Boga, który jest Miłością. Nie jest to jednak moc statyczna. Dąży ona ciągle, rozlewa się i napełnia: „Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych" (...).

Czytaj więcej...

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

„Idźcie i głoście Ewangelię miłości"

„Kościół woła dziś w liturgii: „Mężowie Galilejscy: czemu stoicie zapatrzeni w niebo?" (Dz 1, 11).

Mistrzowie malarstwa przedłużają jak gdyby, na swoich obrazach, moment Wniebowstąpienia Chrystusa. Jeszcze widać Jego szaty, ślady znikających nóg, a uczniowie Pańscy stoją i patrzą, patrzą... w niebo. Jednak trzeba ich obudzić z tego zapatrzenia i przypomnieć właściwe zadanie, które się dla nich zaczęło: „Mężowie Galilejscy: czemu stoicie zapatrzeni w niebo? Ten Jezus, który spośród was wzięty jest do nieba, przyjdzie tak, jakoście Go wiedzieli idącego do nieba" (Dz 1, 11). To ich otrzeźwiło i wyrwało z zapatrzenia. Długo mogliby tak stać, jednak nie po to zostali wezwani. Chrystus już przedtem powiedział im, do czego ich powołuje zlecając: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu" (Mk 16, 15).

Czytaj więcej...

VI Niedziela Wielkanocna

„Niech Imię Pańskie będzie pochwalone"

„Można sobie na ziemi zakładać różne cele szczegółowe, ale muszą one w tym lub innym zakresie współdziałać z celem najbardziej generalnym, syntetycznym, koncentrującym w sobie wszystkie inne cele. Pan Jezus chciał ustawić szczytowy cel, gdy powiedział: „Święć się Imię Twoje!". To jest jak gdyby dach nad całą ludzką pracą i wysiłkami. Zbawiciel ujawnił również w tych słowach wolę Ojca, bo przecież po to przyszedł na ziemię, aby nam opowiedzieć o Ojcu i ukazać Jego wolę.

Czytaj więcej...

V Niedziela Wielkanocna

„Litera zabija – Duch ożywia"

„W problemie tym zmagają się dwie wielkie siły, które źródła swoje mają w jednym Bogu: siła prawa i siła miłości. Bóg jest Twórcą porządku prawnego, którego doskonały wyraz mamy w kamiennych tablicach Synaju. Ale Bóg jest też Twórcą innego porządku, który przerasta porządek prawny, kipi zeń, jak wrząca woda z naczynia: jest to porządek – „bez porządku" – miłości. Bóg sam przygotował człowieka, aby zdolny był uszanować porządek prawny, gdy wypisał go na sercach naszych, pierwej aniżeli na tablicach kamiennych. Ale też Bóg sam uznał, że porządek nie wyczerpuje wszystkiego, że świat Boży wymaga czegoś więcej, gdyż sam Twórca porządku prawnego – Bóg – jest Miłością.

Czytaj więcej...

IV Niedziela Wielkanocna

„Wielkość kapłańskiej służby"

„Chrystus powiedział do uczniów swoich: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata" (Mt 28, 10 -20).

Znamy toczące się nieraz dyskusje na temat kapłana – jakim powinien być. Wierni mają prawo stawiać nam wymagania. Słyszymy też oceny: „to jest Boży, Chrystusowy kapłan, on ma powołanie". A może słyszymy: „To chyba pomyłka, nieporozumienie. Czy naprawdę ten ksiądz jest powołany?". – Dyskusje takie toczyły się i toczą zawsze. Zawsze bowiem w ciągu wieków - od pierwszego powołania, którego dokonał Chrystus, dobierając sobie pierwszych uczniów, zwanych apostołami – toczyła się dyskusja i toczyć się będzie do ostatnich trąb, wołających na sąd Boży. Ale gdyby ci wszyscy „udani" czy nawet „nieudani" kapłani, których życie się poplątało i skomplikowało, nie uczynili nic innego, tylko choć raz głosili słowo Boże i choćby jedną tylko odprawili Mszę świętą, można o nich powiedzieć: warto było udzielić im święceń, bo dali Rodzinie ludzkiej dary nie dające się w swojej wartości ocenić. Życie kapłańskie nawet trudne, pełne przeciwności i słabości, ma wielkie znaczenie.

Czytaj więcej...

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

„Błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody"

„W dziejach myśli i planów Bożych, od początku istnieje wizja Niewiasty – Matki, obleczonej w słońce. Widziała Ją ludzkość zarówno oczyma upokorzonego przez grzech, naszego pierwszego rodzica Adama, jak również oczyma krwią zalanymi „drugiego Adama" – Jezusa Chrystusa, z masztu drzewa krzyża na Kalwarii. Widział Ją także swoimi oczyma w wizji przełomu dziejów – od męki do chwały ludzkości – Jan z wyspy Patmos, gdy umęczoną dłonią pisał w kopalni miedzi swą Apokalipsę i oglądał „Znak wielki na niebie".

Czytaj więcej...

Informujemy, że witryna www.nspjmyslowice.pl używa tzw. plików cookies. Wykorzystywane są one do prowadzenia statystyk odwiedzin oraz w celu dostosowania wyglądu strony do danego użytkownika. Korzystanie z naszej witryny bez stosownych zmian ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.