ARI Image Slider

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

„Stwórcza miłość Boga w Trójcy Jedynego"

„Był „czas", gdy na świecie unosił się jeno Duch Boży, który jest Miłością i to tak wyłączną, iż zawiera w sobie wszystko – całą istność Boga, Jego możliwości stwórcze i odwieczny plan, który jest w myśli Bożej. Wszystko się w tej miłości zawiera, jak w urodzajnym łonie, z którego wyjdzie to, czym napełni się z czasem glob i okrąg ziemski – byty, które z doskonałej i absolutnej Jedni wywiodły swoje istnienie, przebogatą różnorodność i niepowtarzalność, w każdym, nawet najdrobniejszym szczególe. To przedziwnie żyzne łono to Miłość, którą jest sam Bóg i poza nią – nie masz nic! (...).

Czytaj więcej...

Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

„Maryja nadzieją udręczonej rodziny ludzkiej"

„Przedziwnie wymowne jest działanie mocy Bożej przez Maryję w naszych czasach. Bóg, który ongiś budził nadzieję udręczonej Rodziny ludzkiej i raz po raz ukazywał jej przyszłą Matkę Boga, Zbawcy świata, i w naszych czasach, tak pełnych udręki, ponawia objawienia maryjne. Ujrzeliśmy Ją w wizji Soboru Efeskiego, a potem oglądaliśmy Ją często w modlitwie Kościoła, w liturgii, w pobożności i religijności maryjnej, we wspaniałych obrzędach i świętach, które Kościół ustanawia. A gdy świątynie rozbrzmiewały czcią Maryi, oto Bóg, chcąc jak gdyby przybliżyć jeszcze bardziej Matkę swoją ludziom, wyprowadza ze świątyń, ukazuje w polach, wśród gór, na przedmieściach i pastwiskach.

Czytaj więcej...

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

„Dynamizm Bożej Miłości"

„Zesłanie Ducha Świętego, największa po Zmartwychwstaniu uroczystość w Kościele Chrystusowym, jest zarazem świętem najbardziej współczesnym i aktualnym na dziś. Gdy rozważymy inne tajemnice wiary świętej, stwierdzamy to, co było, lub oczekujemy na to, co będzie. Na przykład w uroczystość Wielkanocy radujemy się faktem Zmartwychwstania Chrystusa i ożywiamy w sobie nadzieję na nasze zmartwychwstanie. Natomiast uroczystość Zesłania Ducha Świętego jest nie tylko pamiątką tego, co było ongiś w Wieczerniku, gdy Duch Święty zstąpił na Apostołów, zebranych razem z Maryją i niewiastami, ale jest świętem zawsze aktualnym. Czcimy w nim bowiem to, co nieustannie staje się w Kościele i co nie może się nie stawać, ponieważ jest wyrazem obecności wśród nas mocy Boga, który jest Miłością. Nie jest to jednak moc statyczna. Dąży ona ciągle, rozlewa się i napełnia: „Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych" (...).

Czytaj więcej...

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

„Idźcie i głoście Ewangelię miłości"

„Kościół woła dziś w liturgii: „Mężowie Galilejscy: czemu stoicie zapatrzeni w niebo?" (Dz 1, 11).

Mistrzowie malarstwa przedłużają jak gdyby, na swoich obrazach, moment Wniebowstąpienia Chrystusa. Jeszcze widać Jego szaty, ślady znikających nóg, a uczniowie Pańscy stoją i patrzą, patrzą... w niebo. Jednak trzeba ich obudzić z tego zapatrzenia i przypomnieć właściwe zadanie, które się dla nich zaczęło: „Mężowie Galilejscy: czemu stoicie zapatrzeni w niebo? Ten Jezus, który spośród was wzięty jest do nieba, przyjdzie tak, jakoście Go wiedzieli idącego do nieba" (Dz 1, 11). To ich otrzeźwiło i wyrwało z zapatrzenia. Długo mogliby tak stać, jednak nie po to zostali wezwani. Chrystus już przedtem powiedział im, do czego ich powołuje zlecając: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu" (Mk 16, 15).

Czytaj więcej...

VI Niedziela Wielkanocna

„Niech Imię Pańskie będzie pochwalone"

„Można sobie na ziemi zakładać różne cele szczegółowe, ale muszą one w tym lub innym zakresie współdziałać z celem najbardziej generalnym, syntetycznym, koncentrującym w sobie wszystkie inne cele. Pan Jezus chciał ustawić szczytowy cel, gdy powiedział: „Święć się Imię Twoje!". To jest jak gdyby dach nad całą ludzką pracą i wysiłkami. Zbawiciel ujawnił również w tych słowach wolę Ojca, bo przecież po to przyszedł na ziemię, aby nam opowiedzieć o Ojcu i ukazać Jego wolę.

Czytaj więcej...

V Niedziela Wielkanocna

„Litera zabija – Duch ożywia"

„W problemie tym zmagają się dwie wielkie siły, które źródła swoje mają w jednym Bogu: siła prawa i siła miłości. Bóg jest Twórcą porządku prawnego, którego doskonały wyraz mamy w kamiennych tablicach Synaju. Ale Bóg jest też Twórcą innego porządku, który przerasta porządek prawny, kipi zeń, jak wrząca woda z naczynia: jest to porządek – „bez porządku" – miłości. Bóg sam przygotował człowieka, aby zdolny był uszanować porządek prawny, gdy wypisał go na sercach naszych, pierwej aniżeli na tablicach kamiennych. Ale też Bóg sam uznał, że porządek nie wyczerpuje wszystkiego, że świat Boży wymaga czegoś więcej, gdyż sam Twórca porządku prawnego – Bóg – jest Miłością.

Czytaj więcej...

Informujemy, że witryna www.nspjmyslowice.pl używa tzw. plików cookies. Wykorzystywane są one do prowadzenia statystyk odwiedzin oraz w celu dostosowania wyglądu strony do danego użytkownika. Korzystanie z naszej witryny bez stosownych zmian ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.